Sibbo kommun utarbetar riktlinjer för kommunens framtid

Ledamöternas strategiarbete grundar sig på resultaten av ett delaktiggörande av kommunens invånare och anställda som genomfördes i våras, samt på olika alternativ som därefter har bearbetats av tjänsteinnehavarledningen för olika strategiska teman såsom boende och trafik. En uppskattning av alternativens påverkan har också utarbetats och presenteras som grund för fullmäktigeledamöternas arbete.

Efter fullmäktigeseminariet kommer strategin att bearbetas vidare enligt fullmäktigeledamöternas ståndpunkter. Strategin torde färdigställas och överlämnas till fullmäktige för beslut i början av nästa år.

En enkät riktad till Sibboborna publicerades i februari–mars på webben. Invånarna fick berätta sina åsikter om Sibbos framtida riktlinjer via sex olika teman. Kommunens personal fick vid årsskiftet framföra sina åsikter som grund för strategiarbetet.

Länkar:

Pressmeddelande och sammanfattning av kommuninvånarnas enkätsvar på sibbo.fi

 

Senast uppdaterad 25.10.2021