Sibbo kommun tar i bruk coronapasset vid offentliga tillställningar med över 20 personer

Coronapasset kan användas vid kultur- och idrottsevenemang samt andra fritidsevenemang för allmänheten som ordnas inomhus. Coronapass krävs inte för kommunens lagstadgade tjänster eller tillställningar, och inte heller av personer under 16 år som deltar i fritidsevenemang för allmänheten.

Det här betyder att personer över 16 år som till exempel kommer för att lyssna på en konsert med körsång måste visa upp coronapass. Coronapass krävs däremot inte till exempel vid planläggningens invånarmöten utan den lagstadgade möjligheten att delta i beredningen av en plan ordnas coronasäkert på andra sätt. Då man uträttar sina ärenden i biblioteket behöver man inte visa upp coronapasset, men det kan däremot krävas när man deltar i en tillställning som ordnas i bibliotekets lokaler.

– Vi tar hellre i bruk coronapasset vid evenemang som ger invånarna glädje och upplevelser än avbokar dem helt och hållet eller begränsar deltagarantalet till färre än 20 personer, berättar kommundirektör Mikael Grannas.

Coronapass kan krävas av deltagarna vid fritidsevenemang som ordnas för allmänheten så länge som regionförvaltningsverkets begränsningar gäller, dvs. enligt nuvarande uppgifter under tiden 4.12.-31.12.2021. Uppgifterna om evenemanget innehåller alltid information om huruvida coronapass krävs av deltagarna.

Om någon organisation eller annan utomstående aktör använder kommunens lokaler för att ordna offentliga tillställningar, är användaren själv skyldig att se till att regionförvaltningsverkets bestämmelser iakttas.

Hur fungerar coronapasset?

EU:s coronaintyg fungerar som coronapass i Finland och det kan laddas ner på Mina Kanta-sidor. Coronaintyget ges till personer som fått två coronavaccindoser, som har haft corona eller kan uppvisa ett negativt resultat på ett coronatest som tagits nyligen. Om du deltar i en tillställning som kräver coronapass, logga in på Mina Kanta-sidor och ladda ner coronaintyget på din telefon eller skriv ut det. När du deltar i en tillställning som kräver coronapass, visa upp ditt coronaintyg för arrangören antingen via din telefon eller på papper. Arrangören avläser coronapasset med applikationen Coronaintygsavläsaren.

Coronaintygsavläsaren samlar inte in eller sparar uppgifterna på intyget och den visar inte heller personens hälsouppgifter. Om applikationen godkänner intyget, blir skärmen grön och personens namn visas. Om intyget inte godkänns, blir skärmen röd och inget namn visas.

Vid behov kan personalen vid kommunens kundbetjäningsställen SibboInfo Nickby och SibboInfo Söderkulla ge råd om hur man laddar ner eller skriver ut coronaintyget på Mina Kanta-sidor. Kunden måste ändå själv kunna logga in på Mina Kanta-sidor med hjälp av stark autentisering. Personalen kan endast ge råd.

Om du inte har tillgång till Mina Kanta-sidorna, kan du avhämta coronaintyget på social- och hälsostationen. Vi ber dig dock att inte överbelasta tjänsterna i onödan utan avhämta coronaintyget på social- och hälsostationen endast om du inte får det på Mina Kanta-sidorna.

Samma begränsningar rekommenderas för privata tillställningar

Sibbo kommun rekommenderar att samma begränsningar tillämpas vid privata tillställningar som vid offentliga tillställningar. Vi rekommenderar att privata tillställningar inomhus inte ordnas för mer än 20 personer ifall deltagarna inte har fått två coronavaccindoser eller har något annat skydd mot coronaviruset.

Kommunen rekommenderar också att privata tillställningar ordnas på ett hälsosäkert sätt så att deltagarna har möjlighet att rengöra händerna och hålla avstånd. Det lönar sig också att effektivera rengöringen av lokalerna och ytorna.

Länkar:

Mina Kanta-sidor
Kanta.fi: Anvisning om hur coronapasset, dvs. EU:s coronaintyg hämtas på Mina Kanta-sidor
THL: Information om coronaintyget
THL: Information om applikationen Coronaintygsavläsaren
Social- och hälsovårdsministeriet: Information om coronapasset
Regionförvaltningsverkets pressmeddelande 2.12.2021: Kokoontumisia ja tilojen käyttöä koskevia rajoituksia kiristetään Uudellamaalla (på finska)

Senast uppdaterad 03.12.2021