Sibbo kommun står i beredskap för nedstängning

De flesta av begränsningarna gäller i praktiken redan nu i Sibbo: sammankomster på över 6 personer har begränsats, hobbyverksamheten för vuxna har ställts in och en omfattande rekommendation om distansarbete och användning av ansiktsmask är i kraft i kommunen.

Nya begränsningar med tanke på kommunens tjänster är att årskurserna 7–9 inom den grundläggande utbildningen och gymnasierna skulle övergå till distansundervisning för tiden 8.3–28.3.2021. All hobbyverksamhet för över 12-åringar skulle också ställas in i Sibbo för tiden 8.3–28.3.2021, medan hobbyverksamhet för barn som inte fyllt 12 år måste ordnas utan nära kontakter. Även kommunens ungdomslokaler Nuorkka och Pleissi skulle stängas från och med 8 mars. Hobbyverksamheten för under 20-åringar har hittills till viss mån varit möjlig i Sibbo, årskurserna 7–9 har deltagit i närundervisning och i gymnasierna har man tillämpat turvis när- och distansundervisning. Ungdomslokalerna har hållit öppet.

Det har redan tidigare rekommenderats i Sibbo att man undviker att ordna privata tillställningar (inklusive familjeträffar). Ett undantag från rekommendationen har varit småskaliga minnesstunder, men i stället för högst tio personer rekommenderas de nu ordnas för högst sex deltagare.

Sibboföretag torde påverkas starkt av de nya begränsningarna. Regeringen föreslår att alla restauranger och utskänkningsställen håller stängt 8–28 mars. Enbart take away-försäljning av mat tillåts. Andra näringsidkare så som motionssalar och matbutiker ska följa regionförvaltningsverkets gällande bestämmelse enligt vilken aktörerna ska se till att kunderna och deltagarna de facto kan undvika närkontakt med varandra när de vistas i och använder lokalerna. Regionförvaltningsverkets ovan nämnda bestämmelse är i kraft 25.2–14.3.2021.

Kommunen förbereder åtgärder för att ordna tjänsterna enligt de begränsningar som regeringen framför. Kunderna informeras närmare om tjänstearrangemangen nästa vecka.

Länkar:

Statsrådets pressmeddelande 25.2.2021: Regeringen beslutade om omedelbar övergång till nivå två i bekämpningen av coronaepidemin, har beredskap att utlysa undantagsförhållanden

Regionförvaltningsverkets pressmeddelande 24.2.2021 (enbart på finska): HUS-alueelle tartuntatautilakimuutoksen mukainen päätös – turvavälit pitää taata asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa

Senast uppdaterad 25.02.2021