Sibbo kommun satsar på friluftsliv

Det har byggts mera spångar på stigarna i Söderkulla. Motionsspåret i Nickby har fått ledbelysning och friluftskartorna har förnyats. Under den senaste tiden har Idrottstjänster vidtagit flera åtgärder för att förbättra friluftslederna såväl i Söderkulla som i Nickby.

Ledlampor och besöksräknare

De gamla kvicksilverlamporna vid de uppbelysta friluftslederna vid Nickby gård och i Sibbo Ådal byttes ut mot energisparande ledlampor denna sommar. Samtidigt installeras vid bägge friluftsleder besöksräknare som automatiskt samlar in besöksdata om friluftsledernas användning året om.

– Bytet till ledlampor i Nickby är en fortsättning på arbetet i Söderkulla där belysningen förnyades 2016. Det är fint att huvudfriluftslederna både i Nickby och Söderkulla nu har energieffektiva ledlampor, säger servicechefen för idrottstjänster Piritta Forsell.

Projektet med att förnya belysningen genomfördes med ett saneringsanslag som fritidssektionen hade beslutat om. Arbetet utfördes av Sipoon Sähköasennus Oy – Sibbo Elinstallation Ab.

Motionsstigen vid Molnträsk förbättrades

Befolkningstillväxten och den ökade populariteten för friluftsliv syns speciellt tydligt på friluftslederna och stigarna i Söderkulla. De fuktiga stigarna med slingrande rötter slits ner och blir med tiden svårframkomliga. På fuktiga ställen har rutterna en tendens att bredda på sig och området slits i allt större utsträckning.

Den 10 kilometer långa motionsstigen som går runt Molnträsket förbättrades redan förra sommaren enligt naturskyddsområdets plan för nyttjande och vård. Man grusbelade bland annat stigar och byggde spångar. Arbetet fortsatte denna sommar i synnerhet öster om sjön där man byggt flera spångar samt belagt stigar med grus och flis. Efter arbetet i Söderkulla vänds blickarna mot Nickby där det också finns behov av att ställvis förbättra lederna.

Nya friluftskartor

Utöver åtgärderna i terrängen har man också utarbetat nya friluftskartor under det gångna året.

– Vi ville uppdatera friluftskartorna såväl för sommar- som vintersäsongen så att de bättre motsvarar nuläget eftersom rutterna speciellt i Söderkulla ändras något till följd av att kommuncentret växer. Vi strävar efter att göra kartorna så tydliga som möjligt och skapa helheter som innehåller de väsentligaste uppgifterna för motionärer och friluftsmänniskor, berättar Forsell.

De nya friluftskartorna finns redan på anslagstavlorna intill friluftslederna och på Idrottstjänsters webbplats. En karta över skidspåren i Söderkulla färdigställdes redan förra vinter och vi hoppas att den kan publiceras i vinter när skidsäsongen börjar. Kartan över skidspåren i Nickby håller fortfarande på att utarbetas och blir färdig före vintern. De nya kartornas layout har planerats av Petter Nissinen.

Senast uppdaterad 05.07.2022