Sibbo kommun publicerar ny elektronisk evenemangsguide

”Vi har samlat all info gällande organisering, finansiering och genomföring av både små och stora evenemang i Sibbo kommun på den nya hemsidan. Du hittar i början av mars evenemangsguiden på kulturtjänsternas framsida och den är menad för att både underlätta och inspirera förverkligandet av nya, lokala evenemang.” säger kulturproducent Pi Viana på Sibbo kommun

Evenemangsguiden är producerad i samarbete med avdelningen för Vardag- och Fritid samt avdelningen för Samhälle- och Miljö i Sibbo kommun och publiceras på finska, svenska samt engelska.

Kommuninvånare och föreningar uppmuntras att besöka sidorna och fundera på hurudana projekt, evenemang och händelser skulle kunna berika den egna närmiljön. Evenemangsguiden publiceras 1.3 på www.sipoo.fi/sv/fritid-och-unga/kultur. Vänligen kontakta kulturproducent Pi Viana eller kulturplanerare Katja Sågbom på Sibbo kommun för eventuella frågor.

Dessutom påminner Viana att ”ansökningstiden för kommunens kultur-, ungdoms- och idrottsunderstöd är öppen under marsmånad, och vi hoppas på att få in mångsidiga ansökningar i år”.

Information:

Kulturproducent Pi Viana, pi.viana@sibbo.fi
tfn +358 (0)40 1929913 

Kulturplanerare Katja Sågbom, katja.sagbom@sibbo.fi
tfn +358 (0)50 3959874

 

Senast uppdaterad 27.02.2024