Sibbo kommun påminner daghemsbesökarna att vara noggranna vid portarna

Ett litet barn smet obemärkt ut genom porten till daghemmet Miili för en stund efter att en vuxen gick ut genom porten. Den vuxna upptäckte barnet utanför daghemmet ungefär 1–2 minuter efter händelsen och ledde barnet tillbaka till daghemmet och personalen.

– Det har skett ett misstag i daghemmets utomhusövervakning. Vi har utrett händelseförloppet och vidtagit åtgärder för att detta inte ska kunna ske i framtiden. Vi har också gått igenom situationen tillsammans med barnets vårdnadshavare, berättar direktören för småbarnspedagogiken Mervi Keski-Oja.

På grund av händelsen påminns alla som går via daghemmens porter att vara noggranna. Vid portarna till kommunens daghem finns skyltar som påminner besökarna att stänga portarna noggrant. Dessa skyltar granskas och förnyas vid behov. Även praxisen för utomhusövervakningen inom småbarnspedagogiken granskas och vi utreder om denna praxis kan förbättras.

 

Senast uppdaterad 10.05.2023