Sibbo kommun önskar idéer och företagare till Söderkulla gård

Söderkulla gård ägas av Sibbo kommun och ligger i ett ståtligt parkområde i södra Sibbo. För tillfället står en del av gårdens lokaler tomma och väntar på användare.

Första våningen i huvudbyggnaden blev utan användare i årsskiftet när caféet som verkat i lokalerna avslutade sin verksamhet där. Caféföretagaren hyrde också sädesmagasinbyggnaden som ligger på gårdsplanen. Kommunen önskar nu att invånarna kommer med idéer om hur dessa lediga lokaler ska användas.

– Vi har fått många frågor av kommuninvånarna om varför de lediga lokalerna ännu inte har hyrts ut. Att hyra ut dessa lokaler är utmanande på grund av deras läge, lokallösningarna och tillgänglighetsaspekter. Av denna anledning har kommunen beslutat att utarbeta en plan för uthyrning av lokalerna, och nu önskar vi idéer av kommuninvånarna. Samtidigt kartlägger vi potentiella hyreskandidater, berättar kundbetjäningschef Henna Salminen vid Lokalitetsförvaltning.

Du kan ta del av lokalerna vid Söderkulla gård som är föremål för idésmedjan på kommunens webbplats via den här länken. Idéerna kan lämnas in på nätet.

Kommuninvånarna har möjlighet att bekanta sig med lokalerna

Alla kommuninvånare har möjlighet att föra fram sina egna synpunkter om hur lokalerna på Söderkulla gårds 1:a våning och i sädesmagasinbyggnaden ska användas. Du kan exempelvis berätta vilket användningsändamål lokalerna bör ha, vilken aktör de vore lämpliga för eller vilka tjänster kommunen saknar. Vi tar med glädje emot alla idéer och önskemål.

Idésmedjan omfattar inte områdets övriga byggnader, verksamheter och parkområde och inte heller de lokaler på de övre våningarna av huvudbyggnaden som är i användning. På andra och tredje våningen i gården verkar redan flera lokala företagare och kommunens sysselsättningsenhet Vägskälet. På andra våningen ligger också coworking-lokaler som alla kommuninvånare fritt kan använda.

Du kan bekanta dig med de lediga lokalerna innan du lämnar in idéer. För kommuninvånarna ordnas också två lokalvisningar, där mer information om lokalerna ges:

19.7.2023 kl. 15:30 – 16:00
1.8.2023 kl. 9:30–10.00

Bilar bör lämnas på parkeringsområdet. Lokalvisningen börjar vid gårdens huvuddörr uppe på backen. Du kan delta i visningen antingen under guidning eller bekanta dig med lokalerna självständigt.

Företagare kan anmäla sitt intresse att hyra lokaler

I samband med idésmedjan kartlägger vi också företags och föreningars intresse att hyra lokalerna. För företagare och föreningar erbjuds möjlighet att hyra enskilda lokaler eller hela den area som är ledig för uthyrning.

Den som är intresserad att hyra lokaler kan rikta intresset till båda byggnaderna, huvudbyggnaden eller sädesmagasinet. I broschyren finns mer information om preliminära hyror för lokalerna för företag. För lokala föreningar överenskoms lokalhyrorna alltid från fall till fall.

För företagare och föreningar anordnas öppna lokalvisningar:

19.7.2023 kl. 15:00 – 15:30
1.8.2023 kl. 9:00–9:30

Aktörer inom företag och föreningar har också möjlighet att avtala om privatvisningar. För kommuninvånarna ordnas inte privatvisningar.

Samtidigt kartläggs kommunens interna behov att hyra lokaler

Ett alternativ till användning av Söderkulla gårds lokaler är att i större utsträckning utnyttja lokalerna för tillhandahållande av kommunens egna tjänster. Även dessa behov kartläggs vid utarbetandet av förslag till uthyrning av lokalerna.

Kommuninvånarnas idéer jämförs och övervägs mot kommunens interna behov av lokahyrning. Eventuella nya tjänster behöver naturligtvis också verksamhetslokaler. Exempelvis coworking-lokalerna i byggnaden grundades utifrån kommuninvånarnas önskemål.

Svarstiden går ut 27.8.2023

Kommuninvånarna och företagen kan lämna in sina svar eller anmäla sitt intresse att hyra lokaler under tiden 2.6–27.8.2023. Svaren bör ges via länken till projektets enkät. Vid behov kan idéer också lämnas in på papper till Sibbo kommuns Info i Nickby (Norra skolvägen 2) eller Söderkulla (Amiralsvägen 2).

Idéerna som erhålls av kommuninvånarna genom idésmedjan används som en del av det slutgiltiga förslag som Sibbo kommuns expertgrupp utarbetar om användningen av lokalerna. Expertgruppen omfattar bland annat yrkespersoner inom näringsverksamhet och lokaluthyrning. Samtidigt går man igenom företags / föreningars intresse att hyra lokalerna och inleder nödvändiga förhandlingar om hyresavtal.

Det färdiga förslaget om uthyrning av lokalerna lämnas till tekniska utskottet för godkännande i slutet av år 2023, varvid också kommuninvånarna informeras om ärendet nästa gång. Enligt plan ska lokalerna som står tomma tas i bruk våren 2024.

Mer information:

Byggnadens adress Söderkullavägen 701, 01150 SÖDERKULLA

Henna Salminen
Kundbetjäningschef för Lokalitetsförvaltning
Sibbo kommun / Lokalitetsförvaltning
Telefon 050 383 0793
henna.salminen@sibbo.fi
På semester 3.6 –9.7.2023
Mer information – alla visningar 

Sebastian Lindholm
Fastighetskoordinator
Sibbo kommun / Lokalitetsförvaltning
Telefon 050 554 4526
sebastian.lindholm@sibbo.fi
På semester 17.7 –20.8.2023
Privatvisningar för företag

Juha Pohjonen
Lokalservicechef
Sibbo kommun / Lokalitetsförvaltning
Telefon 040 191 4517
juha.pohjonen@sibbo.fi
På semester 23.6 –6.8.2023
Mer information

 

 

Senast uppdaterad 02.06.2023