Sipoon kunta toivoo Söderkullan kartanoon ideoita ja yrittäjiä

Sipoon kunnan omistama Söderkullan kartano sijaitsee upealla puistoalueella Etelä-Sipoossa. Tällä hetkellä osa kartanon tiloista on tyhjillään ja odottaa käyttäjiä.

Päärakennuksen ensimmäinen kerros on jäänyt ilman käyttäjiä vuodenvaihteessa, kun aiemmin tiloissa toiminut kahvila päätti toimintansa kartanossa. Kahvilayrittäjällä oli vuokralla myös kartanon pihalla oleva viljamakasiinirakennus. Näiden kahden vapaana olevan tilan käytöstä toivotaan kuntalaisilta ideoita.

– Kuntalaisilta on tullut paljon kyselyitä, miksi vapaana olevia tiloja ei ole vielä vuokrattu. Näiden tilojen vuokrattavuuteen tuo haasteita niiden sijainti, tilaratkaisut ja esteettömyysasiat. Tästä syystä kunta on päättänyt laatia tilavuokraussuunnitelman, johon toivomme nyt kuntalaisilta ideoita. Samalla kartoitamme potentiaalisia vuokralaisehdokkaita, kertoo kunnan Toimitilojen asiakaspalvelupäällikkö Henna Salminen.

Ideariihen kohteena oleviin Söderkullan kartanon tiloihin voit tutustua tarkemmin esitteestä kunnan verkkosivuilla tästä linkistä.  Ideoita puolestaan pääsee jättämään verkossa.

Kuntalaiset pääsevät tutustumaan tiloihin

Jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus tuoda esiin oma näkemyksensä Söderkullan kartanon 1. kerroksen ja viljamakasiinirakennuksen tilojen käytöstä. Esimerkiksi voit kertoa, mihin tiloja kannattaisi käyttää, kenelle toimijalle ne sopisivat tai mitä palveluja kunnasta puuttuu. Otamme ilolla kaikki ideat ja toiveet vastaan.

Ideariihen piiriin eivät kuulu muut alueen rakennukset, toiminnot ja puistoalue, eivätkä jo käytössä olevat päärakennuksen ylempien kerrosten tilat. Kartanon toisessa ja kolmannessa kerroksessa toimii jo parhaillaan useita paikallisia yrittäjiä ja kunnan työllisyysyksikkö Risteys. Toisessa kerroksessa ovat myös kuntalaisten avoimessa käytössä olevat coworking-tilat.

Vapaana oleviin tiloihin pääsee tutustumaan ennen omaa ideointia. Kuntalaisille järjestetään kaksi avointa tilanäyttöä, jolloin saa myös tarvittaessa lisätietoa tiloista:

19.7.2023 klo 15:30 – 16:00
1.8.2023 klo 9:30 – 10:00

Autot tulee jättää pysäköintialueelle. Tilanäyttö alkaa kartanon pääovelta mäen päältä. Näyttöön voi osallistua joko ohjatusti tai omatoimisesti tiloihin tutustuen.

Yrittäjät voivat ilmoittaa halukkuutensa tilavuokraukseen

Ideariihen yhteydessä kartoitamme myös yritysten ja yhdistysten halukkuutta lähteä vuokraamaan tiloja. Yrittäjille ja yhdistyksille tarjotaan mahdollisuutta vuokrata joko yksittäisiä tiloja tai koko vuokrattava ala.

Oman kiinnostuksensa tilavuokrauksesta voi kohdentaa molempiin rakennuksiin, päärakennukseen tai viljamakasiiniin. Yritysten alustavista tilavuokrista saatte lisätietoa esitteestä. Paikallisten yhdistysten kanssa tilavuokraukset sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Yrittäjille ja yhdistyksille pidetään avoimet tilanäytöt:

19.7.2023 klo 15:00 – 15:30
1.8.2023 klo 9:00 – 9:30

Yritys- ja yhdistystoimijat voivat halutessaan sopia tiloihin myös yksityisnäytön. Yksityisnäyttöjä ei järjestetä kuntalaisille.

Kunnan sisäiset vuokraustarpeet kartoitetaan samalla

Yksi Söderkullan kartanon tilojen käytön vaihtoehto on hyödyntää tiloja vielä nykyistä laajemmin kunnan omien palveluiden tarjoamiseen. Myös nämä tarpeet kartoitetaan tilavuokrausehdotusta laatiessa.

Kuntalaisilta saatavia ideoita peilataan ristiin kunnan sisäisten vuokraustarpeiden kanssa. Mahdolliset uudet palvelut luonnollisesti tarvitsevat myös toimitilat. Muun muassa rakennuksessa jo olevat coworking-tilat perustettiin aikoinaan kuntalaisten toiveesta.

Vastausaika päättyy 27.8.2023

Kuntalaiset ja yrittäjät voivat jättää vastauksensa tai ilmoittaa kiinnostuksensa tilavuokrauksesta ajalla 2.6. – 27.8.2023. Vastaus tulee antaa hankkeen kyselylinkin kautta. Tarvittaessa voitte jättää ideanne myös paperilla Sipoon kunnan Infoon Nikkilässä (Pohjoinen koulutie 2) tai Söderkullassa (Amiraalintie 2).

Ideariihestä saatavia kuntalaisideoita hyödynnetään osana Sipoon kunnan asiantuntijaryhmän laatimaa lopullista ehdotusta kyseisten tilojen käytöstä. Asiantuntijaryhmässä ovat mukana muun muassa elinkeino- ja tilavuokrauksen ammattilaiset. Samassa yhteydessä käydään läpi yritysten / yhdistysten kiinnostukset tilojen vuokraamisesta ja aloitetaan tarvittavat vuokrasopimusneuvottelut.

Valmis tilavuokrausehdotus viedään tekniselle valiokunnalle hyväksyttäväksi loppuvuonna 2023, jolloin asiasta tiedotetaan myös kuntalaisia seuraavan kerran. Tarkoitus on saada tyhjillään olevat tilat käyttöön vuoden 2024 keväällä.

Lisätietoja:

Rakennuksen osoite Söderkullantie 701, 01150 SÖDERKULLA

Henna Salminen
Toimitilojen asiakaspalvelupäällikkö
Sipoon kunta / Toimitilat
Puhelin 050 383 0793
henna.salminen@sipoo.fi
Lomalla 3.6. – 9.7.2023
Lisätiedot – kaikki näytöt 

Sebastian Lindholm
Kiinteistökoordinaattori
Sipoon kunta / Toimitilat
Puhelin 050 554 4526
sebastian.lindholm@sipoo.fi
Lomalla 17.7. – 20.8.2023
Yritysten yksityisnäytöt

Juha Pohjonen
Tilapalvelupäällikkö
Sipoon kunta / Toimitilat
Puhelin 040 191 4517
juha.pohjonen@sipoo.fi
Lomalla 23.6. – 6.8.2023
Lisätiedot

 

 

Viimeksi muokattu 02.06.2023