Sibbo kommun motsätter sig trängselavgifter

Sibbo kommun har i dag tillsammans med sju andra kommuner i KUUMA-regionen lämnat in ett gemensamt ställningstagande mot beredningen av en lagstiftning som möjliggör införande av trängselavgifter. Ställningstagandet lämnades in i samband med att MBT-avtalet undertecknades. Enligt Sibbo skulle trängselavgiften betyda att Sibboborna i praktiken skulle beskattas för sina arbetsresor.

– Trängselavgiften skulle skrota incitamenten att vara flitig och minska den lön som blir kvar i handen. Vägtullen som föreslås i HRT:s modell skulle utgöra rentav 130 euro i månaden för de Sibbobor som pendlar till och från arbetet! Detta skulle försämra sysselsättningen och hela regionens livskraft, säger fullmäktigeordförande Heikki Vestman.

Även kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist anser att trängselavgiften är en orättvis avgift, som skulle medföra extra kostnader för många Sibbobor.

– I första hand ska kollektivtrafiken utvecklas. Det finns också många andra sätt att minska utsläppen från trafiken än trängselavgifter, säger Lindqvist.

Även i många andra kommuner i KUUMA-regionen har fullmäktige meddelat att de inte kommer att godkänna trängselavgifterna. Till KUUMA-kommunerna hör Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, Tusby och Vichtis.

Fullmäktige i Sibbo fattade måndagen den 5 oktober 2020 ett enhälligt beslut om att motsätta sig trängselavgifter. Till övriga delar godkände fullmäktige förslaget gällande MBT-avtalet efter omröstning.

Senast uppdaterad 05.07.2022