Sipoo on nimittänyt kahden uuden toimialan johtajat

Kuva: Mervi Keski-Oja ja Jukka Pietinen.

Yhdyskuntajohtajan ja koulutusjohtajan virat kunta tulee avaamaan julkiseen hakuun myöhemmin tänä vuonna. Ennen näiden virkojen täyttämistä yhdyskuntajohtajan sijaisena toimii nykyinen vt. tekninen johtaja Lari Sirén ja koulutusjohtajaa sijaistaa opetuspäällikkö Hannu Ollikainen.

Nyt nimetyt toimialajohtajat valittiin kunnan sisäisellä virkasiirtomenettelyllä. Nykyisillä viranhaltijoilla oli mahdollisuus ilmaista kiinnostuksensa sisäiseen viransiirtoon. Kunnanhallitus päätti toimialajohtajien viroista eilen 27.3.2023.

Varhaiskasvatusjohtaja Mervi Keski-Ojan johtamaan varhaiskasvatuksen toimialaan sisältyvät muun muassa päiväkodit ja avoin varhaiskasvatus. Arjen ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja Jukka Pietinen johtaa muun muassa nuorisopalveluita, työllisyyspalveluita, liikuntapalveluita ja asiakaspalvelua. Konsernipalveluiden toimialaa johtaa kunnanjohtaja Mikael Grannas.

Myöhemmin valittavan yhdyskuntajohtajan toimialaan kuuluvat muun muassa kaavoitus, ympäristövalvonta sekä katujen kunnossapito. Julkiseen hakuun tulevan koulutusjohtajan virkatehtävään johtaa koulutuksen toimialaa, johon kuuluvat muun muassa perusopetus ja lukio-opetus.

Sipoon uudet toimialat aloittavat toimintansa toukokuun alusta, ja samalla myös uusien toimialajohtajien virat astuvat voimaan. Organisaatiouudistus ei aiheuta muutoksia tai häiriötä kuntalaisten palveluihin.

Organisaation uudistamisen tarkoituksena on rakentaa huomisen Sipoolle mahdollisimman toimiva organisaatiorakenne, joka tukee ja mahdollistaa töiden tekemistä sujuvasti. Uudistuksessa ei vähennetä henkilöstöä.

 

Viimeksi muokattu 28.03.2023