Sibbo kommun har tagit i bruk en upphandlingskalender riktat till företag

Upphandlingskalendern innefattar i huvudsak engångs- och årsupphandlingar som överskrider nationella tröskelvärden, men även konkurrensutsättningar som underskrider tröskelvärden kan tilläggas i kalendern. Utöver konkurrensutsättningar som meddelas i upphandlingskalendern gör kommunen årligen förenklade konkurrensutsättningar inom ramavtalen samt köp som underskrider gränsen för små upphandlingar. För de senare nämndas del följs kommunens upphandlingsanvisningar.

Uppgifter som publiceras i upphandlingskalendern är preliminära förhandsuppgifter om kommande upphandlingar och förbinder inte den upphandlande enheten. Tidtabellen för konkurrensutsättning är en uppskattning med en månads noggrannhet, och den verkliga tidpunkten för konkurrensutsättningen kan avvika från uppskattningen. Upphandlingskalendern uppdateras några gånger om året och vid behov oftare, behovet bedöms upphandlingsvis.

Upphandlingskalendern i pilotfasen under våren

Den nyligen publicerade upphandlingskalendern innehåller för tillfället endast konkurrensutsättningar som sektorn för samhälle och miljö har vetskap om för de närmaste månaderna. Meningen är att uppdatera upphandlingskalendern med höstens konkurrensutsättningar i slutet av våren då sektorns tidtabeller för konkurrensutsättningar har preciserats. Avsikten är att presentera även upphandlingar för kommunens övriga sektorer i tillämpliga delar från och med slutet av år 2024.

Sibbo kommun önskar att lokala företag följer upp upphandlingskalendern och deltar aktivt i kommunens konkurrensutsättningar. Mer information om kommunens konkurrensutsättningar fås vid behov på adressen hankinnat(at)sipoo.fi.

Du kan i fortsättningen bekanta dig med kommunens upphandlingskalender på kommunens webbplats här.

Senast uppdaterad 27.03.2024