Sipoon kunta on ottanut käyttöön yrityksille suunnatun hankintakalenterin

Hankintakalenterissa on esitetty pääasiassa kansallisen kynnysarvon ylittäviä, mutta myös joitakin kynnysarvon alittavia kerta- ja vuosihankintoja. Hankintakalenterin kilpailutusten lisäksi kunta tekee vuosittain puitesopimusten sisäisiä kevennettyjä kilpailutuksia sekä pienhankintarajan alittavia ostoja, joiden osalta toimitaan kunnan hankintaohjeistuksen mukaisesti.

Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista eivätkä sido hankintayksikköä. Noin kuukauden tarkkuudella esitetty kilpailuttamisaikataulu on hankintayksikön arvio ja hankintojen todellinen kilpailutusajankohta voi poiketa arvioidusta. Hankintakalenteria päivitetään vähintään muutaman kerran vuodessa ja hankintakohtaisesti tarpeen vaatiessa useamminkin.

Hankintakalenteri pilottivaiheessa kevään ajan

Hiljattain julkaistuun hankintakalenteriin on viety toistaiseksi vain kunnan yhdyskunnan ja ympäristön toimialan tiedossa olevia lähikuukausien kilpailutuksia. Syksyn kilpailutusten osalta hankintakalenteria on tarkoitus päivittää loppukevään aikana toimialan kilpailuttamisaikataulujen tarkennuttua. Kalenterissa on tarkoitus esittää soveltuvin osin myös kunnan muiden toimialojen hankintoja myöhemmin loppuvuodesta 2024 alkaen.

Sipoon kunta toivoo, että paikalliset yritykset ottavat hankintakalenterin seurantaan ja osallistuvat aktiivisesti kunnan kilpailutuksiin. Lisätietoja kunnan kilpailutuksista saa tarvittaessa osoitteesta hankinnat(at)sipoo.fi.

Voit tutusta kunnan hankintakalenteriin jatkossa kunnan verkkosivuilta täältä.

Viimeksi muokattu 27.03.2024