Sibbo kommun har öppnat en ny kanal för att avslöja överträdelser

Avsikten är att försäkra att personer som i samband med sitt arbete upptäcker eller har misstankar om brott mot allmänt intresse ska kunna rapportera om detta på ett tryggt sätt utan att vara rädd för eventuella motåtgärder. Den rapporterande personen kan vara till exempel en anställd i kommunen eller en underleverantör.

Målet är att förebygga hot eller överträdelser mot allmänt intresse. Misstanken kan handla om överträdelser av till exempel de offentliga upphandlingarna, personuppgiftsskyddet eller säkerheten i nät- och datasystem.

Rapporten ska lämnas i god tro

Rapporten som lämnas in via rapporteringskanalen ska basera sig på kunskap eller en motiverad misstanke och den rapporterande personen ska ha goda avsikter, det vill säga rapporten ska lämnas in i god tro. Falska angivelser är olagliga.

Enligt de rapporter som lämnas in via rapporteringskanalen utreder Sibbo kommun alla motiverade misstankar om överträdelse i mån av möjlighet. Kommunen har förbundit sig till en ansvarsfull verksamhet och strävar efter att främja etiska verksamhetssätt. Vi förhåller oss allvarligt till olagliga, oetiska och andra aktiviteter som strider mot våra anvisningar och uppmuntrar alla att rapportera sådana aktiviteter alltid då misstanken är motiverad.

En utomstående aktör underhåller rapporteringskanalen

BDO Oy sköter rapporteringskanalen för Sibbo kommuns räkning. BDO är en oberoende, utomstående aktör, som ansvarar för den förberedande handläggningen av rapporterna och rapporterar endast till de ansvariga personer som utsetts av Sibbo kommun.

Rapporterna, som lämnas in via rapporteringskanalen, behandlas alltid konfidentiellt. Den lagstadgade sekretessen binder rapporteringskanalens handläggare, och den rapporterande personens anonymitet skyddas vid utredningen. Tillträdet till rapporteringssystemet är begränsat och skyddat.

Den nya rapporteringskanalen är ett verktyg för att säkerställa riktigheten i förvaltningens verksamhet.

 

 

Senast uppdaterad 31.03.2023