Sibbo hyr tillfälligt extra lokaler för småbarnspedagogiken i daghemmet Norlandia Talma

För närvarande köar något under 20 barn till den kommunala småbarnspedagogiken på det norra området inom småbarnspedagogiken i Sibbo (t.ex. Nickby, Tallmo), och det finns inga lediga platser på finska att erbjuda i området. Därför beslutade utskottet att man tillfälligt hyra mer utrymme för den kommunala småbarnspedagogiken.

Bristen på lokaler beror på den ökade efterfrågan på småbarnspedagogikplatser och de lokalarrangemang som man var tvungen att göra efter att Alvägens språkbadsdaghem flyttade från sina tidigare lokaler på grund av problem med inomhusluften. Därför finns det inte tillräckligt med lediga platser inom småbarnspedagogiken för nya barn som börjar under verksamhetsperioden.

Det fanns tre alternativa lokaler tillgängliga som tillfälliga lokaler: Daghemmet Norlandia Talma, den gamla skolfastigheten Talman koulu och daghemsfastigheten Huvikumpu. Största delen av barnen som köar för en plats är i åldern 1–2 år, vilket beaktades i konsekvensbedömningen av alternativen.

Daghemmet Norlandia Talma (Satotalmavägen 21) har en lämplig grupplokal för 21 små barn, som är färdigt planerad och inredd för daghemsverksamhet. Där finns också ett inhägnat utomhusområde med lämplig lekutrustning för barn. Av de alternativ som undersöktes skulle de andra ha krävt mer arbete och kostat mer för kommunen att ta i bruk. Dessutom konstaterades det att lokalerna i daghemsfastigheten Huvikumpu och den gamla skolfastigheten Talman koulu lämpade sig för äldre barn än 1–2-åringar. På basis av bedömningen av alternativen är en korttidshyrning av lokalen i daghemmet Norlandia Talma det mest lämpliga för ändamålet, lättast att ordna och ett säkert val.

I samband med Bildningsavdelningens nya servicenätutredning, som färdigställs i slutet av år 2022, kommer daghemslokalernas tillräcklighet att undersökas mera ingående och på lång sikt.

Länkar:

Bildningsutskottets föredragningslista

 

Senast uppdaterad 29.09.2022