Sipoo vuokraa väliaikaisesti lisää tilaa varhaiskasvatukselle Päiväkoti Norlandia Talmasta

Tällä hetkellä Sipoon pohjoisen alueen kunnalliseen varhaiskasvatukseen on jonossa hieman alle 20 lasta, eikä vapaita suomenkielisiä varhaiskasvatuspaikkoja ole nyt tarjota Sipoon pohjoisella varhaiskasvatusalueella (esim. Nikkilä, Talma). Tästä syystä kunnalliseen varhaiskasvatukseen päätettiin vuokrata lisää tilaa tilapäisesti.

Tilojen puutteen taustalla on varhaiskasvatuspaikkojen lisääntynyt kysyntä sekä tilajärjestelyt, joita on jouduttu tekemään sen jälkeen kun Leppätien kielikylpypäiväkoti siirtyi sisäilmaongelmien takia muihin tiloihin aiemmasta toimipaikastaan. Niiden vuoksi vapaita varhaiskasvatuspaikkoja ei ole jäänyt riittävästi toimintakauden aikana aloittaville uusille lapsille.

Lisätilaksi saatavilla olevia vaihtoehtoisia tiloja löytyi kolme: Päiväkoti Norlandia, Talman vanha koulu ja Huvikummun päiväkotikiinteistö. Suurin osa paikkaa jonottavista lapsista on 1–2-vuotiaita, mikä huomioitiin vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa.

Päiväkoti Norlandia Talmassa (Satotalmantie 21) on vuokrattavissa 21 pienelle lapselle soveltuva ryhmätila, joka on valmiiksi suunniteltu ja kalustettu päiväkotitoimintaan. Lisäksi käytettävissä on aidattu ulkoilualue, jossa on lapsille sopivia leikkivälineitä. Selvitetyistä vaihtoehdoista muut olisivat vaatineet enemmän työtä ja aiheuttaneet enemmän kustannuksia kunnalle, jotta ne olisi voitu ottaa käyttöön. Lisäksi Huvikummun päiväkoti ja Talman vanhan koulun tilat todettiin soveltuvaksi isommille lapsille kuin 1–2-vuotiaille. Vaihtoehtojen arvioinnin perusteella Norlandia Talman päiväkodista lyhytaikaisesti vuokrattava tila on soveltuvin tarkoitukseen, helpoiten järjestettävissä ja turvallinen valinta.

Tarkemmin ja pitkällä aikajänteellä päiväkotitilojen riittävyyttä tullaan tarkastelemaan loppuvuodesta 2022 valmistuvassa uudessa Sivistysosaston palveluverkkoselvityksessä.

Linkit:

Asia sivistysvaliokunnan esityslistalla 28.9.2022

Viimeksi muokattu 29.09.2022