Sibbo avbryter användningen av Modernas coronavaccin för män och pojkar under 30 år

Enligt en nordisk uppföljningsundersökning har personer som vaccinerats med Modernas vaccin Spikevax en proportionellt sett större risk att få inflammation i hjärtmuskeln än personer som har fått Pfizer-Biontechs vaccin Comirnaty. Risken för inflammation i hjärtmuskeln är också större hos män än kvinnor. Hos kvinnor och äldre män är risken betydligt lägre. Enligt THL kan Modernas vaccin Spikevax fortsättningsvis ges till både män och kvinnor som fyllt 30 år och till kvinnor under 30 år.

Sibbo kommun avbröt omedelbart i dag på förmiddagen efter THL:s meddelande användningen av Modernas vaccin för män och pojkar under 30 år såväl inom skolhälsovården som på kommunens vaccinationsställen. Inom skolhälsovården i Sibbo pågår för närvarande den andra vaccinationsomgången för personer i åldern 12−15 år som tidigare under hösten fick den första coronavaccindosen av skolhälsovården i skolan. På grund av de ovissa preliminära uppgifterna avbröts alla coronavaccinationer tillfälligt i dag inom skolhälsovården men boostervaccinationerna till skoleleverna fortsätter enligt nya anvisningar nästa vecka på social- och hälsostationen. Eleverna och vårdnadshavarna får närmare information om ärendet via Wilma.

Modernas vaccin Spikevax har framför allt använts för vaccinationerna inom skolhälsovården i Sibbo. I övrigt har man i Sibbo i huvudsak använt Pfizer-Biontechs coronavaccin.

Coronavaccinationerna till män och pojkar under 30 år fortsätter i Sibbo med Pfizer-Biontechs vaccin Corminaty i enlighet med THL:s anvisning. Pfizer-Biontechs vaccin ges i fortsättningen till män och pojkar under 30 år också då den första dosen har getts med Modernas vaccin.

Senast uppdaterad 07.10.2021