Säkerhetspromenader ordnades i Nickby och Söderkulla i oktober

I säkerhetspromenaderna har deltagit representanter för enheterna Gatu- och grönområden, Ungdomstjänster, Tjänster för personer med funktionshinder och Ekonomitjänster. Vid planeringen av rutterna beaktades svaren från Östra Nylands säkerhetsenkät hösten 2020. Enkäten besvarades av 555 Sibbobor. Av dessa angav 35 % att det finns platser som känns otrygga såsom centrumområdena och de nya höghuskvarteren i Nickby och Söderkulla under kvällar och nätter. Mörka skogar, livligt trafikerade vägar, avlägsna och obelysta platser och ödehus känns otrygga. Otrygghet skapar också illdåd, stölder, mobbning, vägar i dåligt skick, avsaknaden av cykel- och gångvägar, bil- och moporallyn, bristfällig belysning och en växande knarkhandel.

– På säkerhetspromenaderna lade vi märke till brister i den fysiska miljön som kunde avhjälpas, säger chefen för kommunalteknik Marjo Bruun. Bland annat korsningen mellan Borgnäsvägen och Svedjeängsgränden kunde förbättras.  Projektet föreslås ingå i kommunens investeringsprogram under de närmaste åren.

Under säkerhetspromenaden i Nickby konstaterades att parkbänkarna är mycket låga och saknar handtag. Vägbelysningen på gång- och cykelvägen mellan centrumområdet och Ådalen är inte tillräcklig. Fula graffitimålningar förekommer på såväl busskurernas väggar som elskåp. Också positiva observationer som ökar tryggheten gjordes. Före detta Nickby sjukhus förvaltningsbyggnad som länge stått tom och varit utsatt för illdåd repareras och ändras till bostadshus, vilket ökar trivseln i området.

Många slags iakttagelser gjordes under säkerhetspromenaden i Söderkulla. Inom centrumområdet finns ett flertal hus som är i rivningsskick och lockar till vandalism och störande beteende såsom före detta ungdomslokalen, hälsostationen, skolbyggnaden och de gamla egnahemshusen i skogsbrynet söder om Amiralsvägen. Mopedisternas övningskörningar på Lärdomsvägen stör bosättningen i centrum. Belysningen är ställvis bristfällig längs gångrutterna mellan affärscentrumet och Miilis terminal. I Hassellunden har inte reserverats tillräckligt med parkeringsplatser för bilar på höghusens gårdsplaner och vägarna är smala. Detta har lett till att bilar parkeras fel på trottoarerna.

Kommunens säkerhetsarbetsgrupp har utarbetat rapporter om de observationer som gjordes under säkerhetspromenaderna i Nickby och Söderkulla. Rapporterna kommer att utnyttjas i de olika verksamhetsenheternas utvecklingsarbete.

Rapporterna

Nickby säkerhetspromenad 11.10.2021 rapport

Söderkulla säkerhetspromenad 26.10.2021 rapport

 

Senast uppdaterad 30.11.2021