Röstningsskedet i den deltagande budgeteringen i Sibbo startar – genom att rösta kan du påverka utvecklingen av din egen bostads- eller närmiljö!

 

Projektet för deltagande budgetering, som inleddes i början av 2022, har framskridit till röstningsskedet efter att kommuninvånarnas idéer samlats in och förhandsgranskats. Av de idéer som samlades in i januari gick sammanlagt 45 mångsidiga invånaridéer om bostads- eller närmiljön på olika håll i Sibbo vidare till omröstning. Anslaget fördelas jämnt mellan alla områden i den deltagande budgeteringen, varvid varje område får en andel på cirka 8000 euro av budgeten.

Idéerna som godkänns till röstningsskedet publiceras på kommunens webbplats

Utgångspunkten för förhandsgranskningen av idéerna var att göra det möjligt för alla invånaridéer att gå vidare till omröstning. Vissa av invånarnas idéer uppfyllde kriterierna och godkändes till röstningsskedet utan ändringar, medan andra idéer krävde små preciseringar för att kunna gå att genomföra.

På grundval av kriterierna som utarbetats för idéerna var man också slutligen tvungen att förkasta bra invånaridéer. Flera utvecklingsförslag var till exempel redan under behandling på annat håll och kunde därför inte tas med till röstningsskedet. Bland de invånaridéer som blev utanför omröstningen fanns ändå många viktiga utvecklingsförslag som kommer att beaktas i andra sammanhang i kommunens planer för de kommande åren.

– Kommuninvånarna hade tydligt identifierat de viktigaste utvecklingsobjekten i de olika områdenas närmiljöer, eftersom det fanns många liknande förslag som riktade sig till samma behov. Grunderna för att idéer förkastades var vanligtvis relaterade till sådana frågor kring markägande och kostnader som visade sig vara svåra med tanke på idéernas genomförbarhet. Till omröstningen var det exempelvis inte möjligt att godkänna den eldstad som önskades på Forststyrelsens område eller motionstrappan som klart överskred budgeten för en enskild idé, säger planerare Jere Loikkanen.

Största delen av idéerna som godkänts för omröstning riktar sig till områdena i Nickby och Söderkulla, men i varje område som deltar sker röstningen mellan minst två förslag. I vart och ett av de nio områden som omfattas av deltagande budgetering genomförs år 2022 den invånaridé som fått flest röster.

Du kan rösta både på nätet och hos SibboInfo

Varje Sibbobo har en personlig röst som hen kan använda för att rösta på en invånaridé som är belägen i den egna bostads- eller närmiljön. Om du ändå upplever att en idé som rör ett annat område är viktigare för dig, kan du också ge din röst till denna idé.

Du kan rösta antingen genom att använda den elektroniska blanketten eller med en pappersblankett vid SibboInfos serviceställen i samband med biblioteken i Nickby och Söderkulla från och med måndagen den 21 mars. De invånaridéer som röstas om och länken till den elektroniska röstningsblanketten publiceras på kommunens kanaler samma dag som röstningsskedet inleds.

 

Läs mer om projektet och kriterierna för invånaridéerna på webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar, som du hittar bakom denna länk.

Senast uppdaterad 16.03.2022