Sipoon osallistuvan budjetoinnin äänestysvaihe käynnistyy – äänestämällä voit vaikuttaa oman asuin- tai lähiympäristösi kehittämiseen!

 

Vuoden 2022 alussa käynnistynyt osallistuvan budjetoinnin hanke on edennyt asukasideoiden keräämisen ja ideoiden esitarkastuksen kautta äänestysvaiheeseen. Tammikuussa kerätyistä ideoista äänestykseen eteni yhteensä 45 monipuolista asuin– tai lähiympäristön asukasideaa ympäri Sipoota. Määräraha jaetaan kaikkien alueiden kesken tasan, jolloin jokaisen alueen osuus budjetista tulee olemaan noin 8000 euroa

Äänestysvaiheeseen hyväksytyt ideat julkaistaan kunnan verkkosivuilla

Ideoiden esitarkastuksen lähtökohtana oli pyrkiä mahdollistamaan jokaisen asukasidean eteneminen äänestysvaiheeseen. Osa asukasideoista hyväksyttiin kriteerien puitteissa äänestysvaiheeseen sellaisinaan, kun taas osa ehdotuksista edellytti pientä tarkentamista toteutuskelpoisiksi. 

Hyviä asukasideoita jouduttiin myös lopulta hylkäämään ideoille laadittujen kriteerien perusteella. Esimerkiksi useampi kehitysehdotus oli jo valmiiksi vireillä muuta kautta, minkä vuoksi niitä ei voitu ottaa mukaan äänestysvaiheeseen. Äänestyksen ulkopuolelle jääneiden asukasideoiden joukossa oli kuitenkin paljon tärkeitä kehitysehdotuksia, joita pyritään ottamaan huomioon muissa yhteyksissä kunnan tulevien vuosien suunnitelmissa. 

– Kuntalaiset olivat selvästi tunnistaneet eri alueiden keskeisimpiä lähiympäristön kehityskohteita, sillä asukasideoiden joukossa oli alueittain runsaasti samankaltaisia ja samaan tarpeeseen kohdistuvia ehdotuksia. Hylkäämisperusteet liittyivät tyypillisesti maanomistus- ja kustannuskysymyksiin, jotka osoittautuivat ideoiden toteutuskelpoisuuden kannalta hankaliksi. Esimerkiksi Metsähallituksen alueelle toivottua nuotiopaikkaa tai ideakohtaisen budjetin selkeästi ylittäviä kuntoportaita ei voitu hyväksyä äänestykseen, sanoo suunnittelija Jere Loikkanen. 

Enemmistö äänestykseen hyväksytyistä ideoista kohdistuu Nikkilän ja Söderkullan ympäristöön, mutta jokaisella mukana olevalla alueella äänestys käydään vähintään kahden ehdotuksen välillä. Jokaiselta yhdeksältä osbu-alueelta eniten ääniä kerännyt asukasidea toteutetaan vuoden 2022 aikana. 

Äänestäminen onnistuu verkossa sekä SipooInfossa

Jokaisella sipoolaisella on käytettävissä yksi henkilökohtainen ääni omaan asuin- tai lähiympäristöön sijoittuvan asukasidean äänestämiseen. Mikäli kuitenkin koet jonkun toisen alueen idean läheisemmäksi, voit myös antaa äänesi kyseiselle idealle. 

Äänestää voit joko sähköisen lomakkeen kautta taikka paperilomakkeella SipooInfon -palvelupisteillä Nikkilän ja Söderkullan kirjastojen yhteydessä maanantaista 21.3. alkaen. Äänestettäväksi tulevat asukasideat sekä linkki sähköiseen äänestyslomakkeeseen julkistetaan kunnan kanavilla samana päivänä äänestysvaiheen käynnistyessä. 

 

Tutustu hankkeeseen ja asukasideoiden kriteereihin tarkemmin Sipoo rakentaa ja kehittää -verkkosivulta tämän linkin takaa.

Viimeksi muokattu 16.03.2022