Rosk’n Roll informerar: Otto-båten samlar in avfall i den östnyländska skärgården

Otto-båten rör sig från Borgå skärgård vidare till Lovisa skärgård och under färden tar man i land på flertalet hållplatser. Till insamlingen kan man avgiftsfritt föra farligt avfall, metallskrot, elapparater och impregnerat trä. Otto-båten tar även emot blandavfall till priset 7,50 euro/sopsäck (betalning med bank- eller kreditkort).

Information om de exakta tidtabellerna och hållplatserna med koordinater för sommarens ambulerande avfallsbåt finns på adressen www.rosknroll.fi. På samma adress samt i Rosk’n Rolls väggkalender och i Roskis-tidningen hittas en hel del tilläggsinformation om avfallet som tas emot under insamlingen samt deras mängdbegränsningar. Det lönar sig att bekanta sig med anvisningarna i förväg.

Vid hård vind flyttas insamlingen framåt med en vecka. Inga avfall får lämnas i förväg på bryggorna.

Farligt avfall, metallskrot och elapparater tas även avgiftsfritt emot på Rosk’n Rolls avfallsstationer inom ramen för deras öppettider. Avfallsstationerna i Borgå, Lovisa och Sibbo betjänar också under sommarlördagar. De ambulerande insamlingarna genomförs med avfallshanteringens grundavgift.

Sommarturnén, Sibbo

Må 1.7 Sibbo 
10.00–11.00 Komsalö, Granqvists brygga, N 60° 14.5854’ E 25° 20.9209’ 
14.00–15.00 Norrkullalandet, kommunens brygga, N 60° 14.2226’ E 25° 19.6455’ 

Ti 2.7 Sibbo 
10.00–11.00 Söderkullalandet, förbindelsebryggan, N 60° 14.8886’ E 25° 19.4924’ 
14.00–15.00 Simsalö, kommunens brygga, N 60° 14.2320’ E 25° 17.3903’ 

On 3.7 Sibbo 
9.00–10.00 Svarta Hästen*, förbindelsebryggan, N 60° 10.7474’ E 25° 14.7281’ 
15.00–16.00 Mölandet, förbindelsebryggan, N 60° 12.9696’ E 25° 13.8248’ 

To 4.7 Sibbo 
9.00–10.00 Torra Hästen*, N 60° 9.6064’ E 25° 13.4023’ 
15.00–16.00 Asplandet*, Bymans brygga, N 60° 9.8626’ E 25° 15.8248’ 

*Vid hård vind flyttas insamlingen en vecka framåt. Samma veckodag och samma tidpunkt. Entreprenör F. Jonasson, tfn 0400 205 967

Senast uppdaterad 25.06.2024