Rivningen av den före detta busstationen har inletts i Nickby

 

Den före detta busstationen på Stora Byvägen i Nickby har blivit överflödig och rivs för att utveckla området. Byggnaden färdigställdes ungefär år 1958. Utöver busstationen har en färghandel, taxistation, bilreservdelsbutik och servicestation varit verksamma i byggnaden. På området har det tillfälligt planerats parkeringsplatser och andra verksamheter innan nya byggnader byggs.

Det är förbjudet att gå in på den inhägnade rivningsarbetsplatsen

Entreprenören är Purkupiha Oy. Trafiken till rivningsarbetsplatsen styrs via Stora Byvägen och Mixvägen. Rivningsarbetsplatsen är inhägnad, och det är absolut förbjudet att gå in på arbetsplatsen. Vi ber att de som rör sig på området beaktar arbetsplatsen.

De konstruktioner som har med servicestationens verksamhet att göra, såsom underjordiska cisterner, har avlägsnats när verksamheten tog slut och andra reparationer utfördes på området. Därtill har förorenad mark beaktats vid planeringen av rivningen samt under rivningen.

Rivningen orsakar tillfälliga damm- och bullerolägenheter på närområdet. Dammolägenheter förebyggs genom att vattna rivningsarbetsplatsen, och bullerolägenheter förebyggs genom att använda tysta arbetsmetoder. De mest bullersamma arbetsskeden utförs vid middagstiden. Arbetstiden under rivningen är vardagar kl. 9–20 och vid behov på lördagar kl. 9–17.

 

Korrigering av det tidigare meddelandet. Meddelandet innehöll ett felaktigt årtal om när byggnaden färdigställdes. Byggnaden färdigställdes ungefär år 1958, inte 1982. Vi beklagar felet.

Senast uppdaterad 05.07.2023