Resultaten av småbarnspedagogikens enkät: Stort tack till den barnorienterade och omtänksamma personalen

Kundenkäten besvarades av vårdnadshavarna och fick sammanlagt 343 svar. I enkäten ombads vårdnadshavarna att välja den varg som bäst beskrev deras åsikter om olika frågor och påståenden: en öppet glad varg, en leende varg, en allvarlig varg eller en arg varg. Enkätens resultat utnyttjas i utvecklingen av småbarnspedagogiken i kommunen.

Text: Hurdan är personalens attityd mot ert barn och er?". Frågan om personalens attityd fick en öppet glad varg av 71 procent av svararna, en leende varg av 24 procent av svararna och en allvarlig varg av 5 procent av svararna. Ingen valde en arg varg.

Frågan om personalens attityd fick en öppet glad varg av 71 procent av svararna, en leende varg av 24 procent av svararna och en allvarlig varg av 5 procent av svararna. Ingen valde en arg varg.

Därutöver kunde vårdnadshavarna svara verbalt på frågor. Vårdnadshavarna lämnade in bland annat följande verbal respons till personalen:

  • ”Vi är väldigt lyckliga att just vårt barn går i daghem där de vuxna är så barnorienterade, stolta över sitt yrke, roliga, skickliga och omtänksamma och använder sina kunskaper för att förmedla trygghet till vårt barn. Stort tack! Värna om detta!”
  • ”Alla är så duktiga i personalen och får barnen att trivas. Guld värda.”
  • ”Det är lätt att tala med personalen och de berättar gärna vad som funkar eller ej. Dagispersonalen är härlig och går alltid ett steg extra för att få allt att rulla även om barnet kan vara småjobbigt emellanåt.”
  • ”Stämningen är superbra, vårdarna och lärarna är entusiastiska och gemenskapen är härlig! De förtjänar att bli ihågkomna och tackade!”
  • ”Man ser att personalen inom förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken är genuint intresserad av att stödja barnens utveckling och välfärd. Det har tydligt satsats på verksamheten och barnen blir hörda. Vårdnadshavarna får mångsidig information om verksamheten. Stort tack från vår familj!”
  • ”Pedagogerna gör ett otroligt fint jobb och verksamheten görs på basen av barnens intressen och behov.”
  • ”Härlig, kunnande och professionell personal (såväl ordinarie som vikarier).”

Barnen trivs

Enligt svararnas uppfattning trivs även deras barn i småbarnspedagogiken. 97 procent av svararna anser att deras barn trivs i småbarnspedagogiken utmärkt eller bra. Tre procent av svararna upplevde att deras barn trivs dåligt.

Text: "Hur trivs ert barn inom småbarnspedagogiken enligt er uppfattning." 97 procent av svararna anser att deras barn trivs i småbarnspedagogiken utmärkt eller bra. Tre procent av svararna upplevde att deras barn trivs dåligt.

En del gav ris till antalet vikarier och vårdarrangemangen under semestertider

En del av enkätsvararna gav ris till exempel personalomsättningen. Så här konstaterade en svarare: ”Vikarier används retsamt mycket.”

En del av svararna var missnöjda med vårdarrangemangen under semestertider. 10 procent av svararna gav en allvarlig varg och 2 procent gav en arg varg för vårdarrangemangen under semestertider. Så här berättade en svarare: ”Jag hoppas att barnet kunde stanna i samma byggnad så mycket som möjligt och att jag inte behövde föra barnet till olika ställen.”   Det är dock nödvändigt att centralisera småbarnspedagogikens verksamhet speciellt under sommaren, då även antalet barn är mindre än vanligt, så att personalens semestrar kan ordnas och nödvändiga reparationer kan göras i daghemsfastigheter.

Det önskades förbättringar också i informeringen om beviljande av en plats i småbarnspedagogiken. 26 procent av svararna upplevde att informeringen om att en plats har beviljats är svag eller mycket svag.

Så här kommenterade en svarare: ”Jag önskar att instruktioner och praxis för dagisstarten var lättare att hitta. Informationen är utspridd i Daisy och på Sibbos webbplats, så någon slags handbok för nybörjare skulle vara jättebra!”  Kommunen har redan beslutat att förnya infobladet Välkommen till småbarnspedagogiken, som delas ut till nya familjer, och på det sättet utveckla informeringen om beviljande av en plats i småbarnspedagogiken.

Tack till alla som svarade på enkäten!

 

 

Senast uppdaterad 21.03.2024