Restriktionerna gällande hobbyverksamhet för vuxna lättas den 31 maj

Från och med den 31 maj kan hobbyverksamhet i grupp för vuxna över 20 år (födda år 2000 och äldre) ordnas utomhus i grupper med maximalt 50 deltagare. Fram till dess är grupper med högst 10 deltagare tillåtna.

Samtidigt (31.5) tillåts även tävlingsverksamhet som relaterar till hobbyverksamhet för vuxna utomhus. Vid tävlingarna ska hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet följas, dvs. deltagarna ska iaktta säkerhetsavstånden och god handhygien samt använda munskydd förutom under själva idrottsprestationen. Gällande publiken bör man följa regionförvaltningsverkets beslut om deltagarantal i offentliga tillställningar. Däremot är det tills vidare inte tillåtet att ordna tävlingar, turneringar eller evenemang i kommunens inomhuslokaler.

Motsvarande lättnader gällande den maximala gruppstorleken för hobbyverksamhet och tävlingar för barn och unga har gjorts redan tidigare.

Du hittar alla rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo på kommunens webbplats.

Senast uppdaterad 21.05.2021