Restriktionerna för deltagarmängder i publikevenemang upphävs i Sibbo från och med 5 juni 2021

Personantalet i lokaler som förvaltas av kommunen har begränsats till maximalt 50 personer. Denna restriktion gäller så väl verksamhet anordnad av kommunen som verksamhet ordnad av utomstående i inomhuslokaler som förvaltas av kommunen. Beslutet om restriktionen är i kraft till och med 4 juni 2021. Sibbo kommuns ledningsgrupp för undantagsförhållanden ser i det rådande pandemiläget inga grunder att fortsätta upprätthållandet av restriktionen. 

Samma dag, den 5 juni 2021, upphävs även restriktionen för maximala personantal i hobbyverksamhet för samtliga åldersgrupper. Detta beslut gäller både verksamhet ordnad av kommunen och utomstående verksamhet i inomhuslokaler som förvaltas av kommunen.  

Gällande verksamheten inomhus, gäller fortfarande efter 5.7. en rekommendation av upprätthållande av säkerhetsavstånd samt möjlighet till att tvätta händerna eller på annat sätt trygga möjligheten till god handhygien.  

Restriktionerna gällande personantal i utomhuslokaler som förvaltas av kommunen har upphävts redan tidigare.  

Länk 

UKM:s och THL:s anvisningar för att förhindra coronavirussmitta 

Senast uppdaterad 06.07.2022