Yleisötilaisuuksien henkilömäärärajoitukset poistuvat 5.7.2021 alkaen Sipoossa

Kunnan hallinnoimissa tiloissa yleisötilaisuuksien henkilömäärä on rajoitettu enintään 50 henkilöön. Rajoitus koskee sekä kunnan järjestämiä että kunnan hallinnoimissa sisätiloissa järjestettäviä tilaisuuksia. Päätös rajoituksesta on voimassa 4.7.2021. Sipoon kunnan poikkeusolojen johtoryhmä ei vallitsevassa epidemiatilanteessa näe syytä jatkaa rajoitusten voimassaoloa.  

Samalla päivämäärällä, 5.7.2021, poistuu myös kaikkien ikäryhmien harrastusten ryhmäkokorajoitukset kunnan toiminnassa ja kunnan hallinnoimissa sisätiloissa. 

Sisätiloissa järjestettävässä toiminnassa on edelleen 5.7. jälkeen voimassa suositus turvaetäisyyksien ylläpitämisestä sekä suositus käsienpesumahdollisuuden tai muulla tavoin hyvän käsihygienian ylläpitämisen mahdollistamisen järjestämisestä.  

Henkilömäärien rajoitus kunnan hallinnoimissa ulkotiloissa on purettu jo aikaisemmin.  

Linkki 

OKM:n ja THL:n ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä 

Viimeksi muokattu 06.07.2022