Regionförvaltningsverket informerar: Sammankomstbegränsningarna i Nyland fortsätts inte i oktober – de sista sammankomstbegränsningarna i Finland upphör i slutet av september

egionförvaltningsverket i Södra Finland kommer inte att förlänga sammankomstbegränsningarna i Nyland när det nuvarande beslutet upphör 30.9.2021. Därför finns det från och med 1 oktober 2021 troligen inte längre några sammankomstbegränsningar som är meddelade av regionförvaltningsverket som är i kraft.

Enligt det senaste utlåtandet av den regionala coronasamordningsgruppen som leds av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är det inte längre nödvändigt att fortsätta sammankomstbegränsningarna i regionen i oktober. Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp kom till samma bedömning den här veckans tisdag.

Närmare uppgifter om regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar som ännu är i kraft finns på regionförvaltningsverkets webbplats: Vilka restriktioner gäller för tillfället för sammankomster? 

Det epidemiologiska läget följs upp och bedöms också i fortsättningen av de regionala coronasamordningsgrupperna. Kommunerna och regionförvaltningsverket kan fortsättningsvis besluta om sammankomstbegränsningar i den egna regionen om det epidemiologiska läget försämras lokalt.

De allmänna hygienkraven för användningen av utrymmen enligt lag är i kraft i hela Finland

I hela Finland gäller fortsättningsvis de allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar som förbättrar hälsosäkerheten i utrymmen för kunder och publik. I 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar definieras allmänna hygienkrav som aktörer som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik på ett omfattande sätt ska följa:

  • kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna
  • kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
  • rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras
  • kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i den aktuella verksamheten. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

Hygienkraven i lagen är i kraft i olika utrymmen för kunder och publik, till exempel butiker, köpcenter, idrottsutrymmen, museer, teatrar och bibliotek, i hela Finland utan särskilda myndighetsbeslut För närvarande är kraven i kraft till slutet av 2021.

Dessutom begränsas restaurangernas verksamhet enligt 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar och förordningen utfärdad med stöd av den. Utöver begränsningen av kundantal och öppethållnings- och alkoholserveringstider ska man i restaurangerna följa till exempel motsvarande hygienkrav som i andra kundutrymmen. Regeringen beslutar om regionala restaurangrestriktioner medan regionförvaltningsverket övervakar att restriktionerna följs.

 

Senast uppdaterad 24.09.2021