Planerna för att renovera Topeliussalens interiör framskrider – salen i bruk åtminstone fram till slutet av 2022

 

Den planerade renoveringen och ombyggnaden av Topeliussalen består bland annat av omfattande elarbeten samt utbyte av ytstrukturer, möbler och AV-teknik. Till exempel kommer alla bänkar och golvbeläggningar i salen att bytas ut helt och hållet under renoveringen.

Planerna för renoveringen av Topeliussalen utarbetades redan en gång under 2021, men då översteg kostnaderna för att genomföra planen vida den budget som anslagits för projektet och upphandlingen avbröts.

Planeringen inleddes på nytt i början av året och den syftar till att uppnå tydligare och mer kostnadseffektiva designlösningar – dock utan att äventyra salens funktionalitet.

Verksamheten i Topeliussalen fortsätter normalt tills renoveringen inleds

Topeliussalen kan användas normalt tills renoveringen inleds.

– Både skolor och kulturarrangörer kan använda salen åtminstone fram till hösten. De mycket populära filmvisningarna i salen kommer att fortsätta och vi hoppas att även andra kulturevenemang hittar till salen, som nu har gott om lediga platser. Bokningar görs via Timmi-systemet och råd om praktiska arrangemang kan alltid fås från kommunens kulturtjänster, säger chef för kulturtjänster Anne Laitinen.

En mer detaljerad tidsplan för renoveringen och när salen är tillgänglig meddelas så snart som möjligt när planerna är klara. Den kommande renoveringen av salens interiör kommer inte att påverka Sibbo huvudbiblioteks verksamhet.

Senast uppdaterad 19.05.2022