Planeringen av gång- och cykelvägen mellan Nickby och Söderkulla inleds – flera vägar får ny beläggning

– Speciellt de här vägarnas skick och även många andra projekt har diskuterats vid våra förhandlingar med NTM-centralen under de senaste åren. Vi är tacksamma över att NTM-centralen har lyssnat till kommunens budskap, säger tekniska direktören Ilari Myllyvirta.

Fullmäktigeordförande Heikki Vestman, som har deltagit i förhandlingarna som kommunens representant, ser det som en gemensam seger att NTM-centralen satsar på statens landsvägar i Sibbo.

– Vi har bedrivit ett ihärdigt påverkningsarbete i fyra års tid för att iståndsätta huvudlederna, förbättra trafiksäkerheten i synnerhet i korsningarna samt för att främja gång- och cykeltrafiken i Sibbo. Nu har arbetet lett till resultat. Jag vill tacka alla Sibbobor för ert aktiva deltagande, säger Vestman.

Utöver vägnätets skick har man också diskuterat planeringen av saneringen av Oljevägens och Brobölevägens korsning samt tidtabellen för projektet. Planeringsarbetet med att förbättra den farliga korsningen har kunnat tidigareläggas så att planeringen inleds redan i år, och byggarbetet utförs stegvis så att trafiksäkerheten kan förbättras så fort som möjligt. I samband med saneringen ska korsningen förses med trafikljus, extra körfiler och arrangemang för gång- och cykeltrafiken.

– Det är glädjande att Söderkullavägen kommer att saneras och asfalteras i år. Samtidigt är det oerhört viktigt att trafiksäkerheten förbättras i Oljevägens och Brobölevägens korsning och att det också byggs en underfart för gång- och cykeltrafiken, säger kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist som representerade kommunen vid förhandlingarna.

Planeringen av gång- och cykelvägen mellan Nickby och Söderkulla inleds

De senaste förhandlingarna mellan Sibbo kommuns och NTM-centralens representanter hölls 22 mars och då diskuterades aktuella trafikärenden. Vid förhandlingarna betonades framför allt behovet av en gång- och cykelväg mellan Nickby och Söderkulla.

Sibbo kommuns representanter, kommundirektör Mikael Grannas, tekniska direktören Ilari Myllyvirta, fullmäktigeordförande Heikki Vestman och kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist framförde fullmäktiges strategiska avsikt att bygga en gång- och cykelväg mellan Nickby och Söderkulla. Gång- och cykelvägen betjänar den växande kommunen och planeringen av den ska inledas redan i år.

 

Senast uppdaterad 06.04.2021