Personer i åldern 18-59 år får den tredje coronavaccindosen med 4 månaders intervall i Sibbo

Du kan beställa en vaccinationstid via nättjänsten på adressen coronavaccinbokning.fi eller per telefon genom att ringa 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. Vi ber i första hand att boka tid via nättjänsten om detta är möjligt.

Obs! Tidigareläggandet av tredje dosen görs som en ny tidsbokning på adressen coronavaccinbokning.fi. Det går inte att tidigarelägga en tidigare bokad tid via den länk eller bokningsnyckel som skickats i samband med den tidigare bokningen.

Tidsbokningen är öppen för alla som är berättigade till vaccination: alla 12 år fyllda samt 5-11-åringar som tillhör någon riskgrupp. Institutet för hälsa och välfärd har instruerat kommunerna att se till att de som löper störst risk får vaccinering först. För att säkerställa detta är lediga tiderna vecka 52 och 1 öronmärkta främst för att betjäna dem som bokar en tid för den första dosen, andra dosen, samt över 60-åringar och personer som hör till riskgrupperna som bokar tid för tredje dosen. Tider finns för närvarande fram till vecka 8. Tider läggs även till tidigare veckor, beroende på hur man får flera vaccinatörer.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar fyra doser coronarvaccin för 12 år och äldre vars immunförsvar är kraftigt nedsatt. En boosterdos kan ges 3-4 månader efter den tredje dosen. Tidsbeställningen till fjärde coronavaccindosen sker tillsvidare enbart per telefon, nättjänsten öppnas i slutet av vecka 52.

Den 22 december ändrade statsrådet förorodningen om coronavaccinationer så att alla grundfriska 5-11-åringar i fortsättningen har möjlighet att få vaccinet i Finland. Förordningen trädde  i kraft den 23 december 2021. Kommunen informerar vecka 1 hur vaccineringen av grundfriska 5-11-åringar ordnas i Sibbo. För tillfället vaccineras endast 5-11-åringar som hör till någon riskgrupp.

Länkar:
Coronavaccinbokning.fi (när man vill boka en ny vaccinationstid)
Coronainfo på Sibbo kommuns webbplats
THL:s meddelande 22.12.2021(enbart på finska): THL on päivittänyt koronataudin sairastaneiden rokotussuosituksen

Mer information till medierna:
Social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, tfn 050 577 2732, leena.kokko@sibbo.fi

Senast uppdaterad 29.03.2023