Parkera cykeln och hoppa på bussen – anslutningsparkeringarna i Söderkulla har fått 40 nya cykelplatser

Sibbo kommun lyckades med sin ansökan hos Transport- och kommunikationsverket Traficom år 2019 och kommunens projekt kommer att beviljas statsunderstöd till ett belopp på högst 28 520 euro ur Traficoms investeringsprogram för gång och cykling.

Utveckling av anslutningsparkeringen i Sibbo

Anslutningsparkeringen är avsedd för kollektivtrafikens kunder så att de kan parkera sin bil nära stationen eller hållplatsen. Du kan lämna cykeln eller bilen på parkeringen, och fortsätta sedan med kollektivtrafik.

Det har byggts ett flertal nya anslutningsparkeringar i Sibbo under de senaste åren. Byggandet av parkeringsplatserna är kopplat till utvecklingen av ett hållbart trafiksystem och speciellt till att göra kollektrafiken mer tillgänglig. Från Söderkulla kommer man med kollektivtrafik direkt till bland annat Kampen i Helsingfors, Böle, Östra centrum, Borgå och Nickby.

Mer information om anslutningsparkeringen och en karta över områdena reserverade för parkeringen i Helsingforsregionen hittar du på HRT:s webbplats: Anslutningsparkeringar i HRT-området.

Anslutningsparkeringsplatser för cyklar vid gatan. En skylt med bokstav P och en bild på cykel. Bakom syns Söderkulla centrum.

Senast uppdaterad 05.07.2022