Östra Nylands välfärdsområdes nya telefonnummer – information till alla hushåll per post 14.12.2022

Nu är det på sin plats att hålla ett öga på posten. Posten delar 14.12.2022 ut ett meddelande från Östra Nylands välfärdsområde till alla hushåll. I meddelandet finns Östra Nylands välfärdsområdes viktigaste nya telefonnummer och annan nyttig information.

Omställningen gäller ärenden som man vill uträtta vid social- och hälsovårdstjänsterna i de kommuner som hör till Östra Nylands välfärdsområde. Dessa är Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Vårdtjänsterna tillhandahålls i samma lokaler som förut, men en del av telefonnumren och e-postadresserna ändras 1.1.2023.

Alla hälsostationer liksom också munhälsovården får nya telefonnummer för kundservice och tidsbokning. De personliga telefonnumren förblir i huvudsak desamma som förut. E-postadressernas slutled ändras till @itauusimaa.fi. Räddningsverkets e-postadresser slutar emellertid på @pelastustoimi.fi.

Välfärdsområdet informerar också på webben

Östra Nylands välfärdsområdes webbplats har adressen ostranyland.fi. På sajten hittar man grundläggande information om välfärdsområdet, lediga jobb, förvaltningen och beslutsfattandet. Efter årsskiftet börjar välfärdsområdet publicera alla sina aktuella nyheter och sina meddelanden på denna webbadress.

Välfärdsområdet lanserar en mera omfattande webbplats på samma adress våren 2023. Den kommer också att innefatta vårdtjänster. Fram tills dess finns information om social- och hälsovården ännu på kommunernas webbplatser. För räddningsverkets vidkommande finns informationen även framöver på adressen pelastustoimi.fi/ita-uusimaa.

Det går också att följa Östra Nylands välfärdsområdes information i sociala medier. Kanalerna är Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och YouTube.

Nya telefonnummer från 1.1.2023

Skötar-, läkar- och munhälsovårdsmottagning i områdets kommuner:

  • Askola social- och hälsostation tfn 019 5600 200, munhälsovården tfn 019 5600 130
  • Lovisa och Lappträsk hälsovårdscentral tfn 019 5600 300, munhälsovården tfn 019 5600 130
  • Borgå Näse hälsovårdscentral tfn 019 5600 400, munhälsovården tfn 019 5600 130
  • Pukkila och Mörskom hälsostationer tfn 019 5600 500, munhälsovården tfn 019 5600 130
  • Sibbo social- och hälsostation tfn 019 5600 600, munhälsovården tfn 019 5600 130
  • Servicerådgivning för hela välfärdsområdet tfn 019 5600 111

Vid årsskiftet på veckoslutet är det viktigt att komma ihåg följande:

  • Nödnummer 112
  • Jourhjälp-telefon 116 117
  • Social- och krisjouren tfn 019 5600 150

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023. ostranyland.fi

Senast uppdaterad 01.03.2024