Organiseringen av särskilt krävande social- och hälsovårdstjänster för handikappade planeras som en del av förberedelserna inför vårdreformen

Under våren har arbetsgruppen definierat vilka tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning är särskilt krävande och som de blivande välfärdsområdena borde ordna i samarbete. Enligt arbetsgruppens förslag hör anstaltsvård, krisperioder, rehabiliterings- och bedömningsperioder samt rättspsykiatrisk vård till särskilt krävande tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Arbetsgruppen anser att dessa tjänster ska i framtiden vara hälsovårdstjänster, till vilka man får tillgång till via hälsovårdens bedömning och remiss och för vilka hälsovården ansvarar för.

Socialvården skulle ha på sitt ansvar organiseringen av särskilt krävande boendetjänster utifrån den nya handikappservicelagen. Arbetsgruppen har bestämt storleken på personalen, omfattningen av deras  kunnande samt kriterierna för lokalerna för särskilt krävande boendetjänster.

 

Arbetsgruppen är orolig över bristande reglering vad gäller hälsovårdstjänster för handikappade

I lagpropositionen för vårdreformen har man inte tagit upp hur man i fortsättningen ordnar specialomsorg oberoende av vilja, rättspsykiatrisk vård eller hälsovård för personer med intellektuell funktionsnedsättning, vilka nu regleras av specialomsorgslagen. I samband med upphävande av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda borde man bedöma ändringsbehoven både gällande handikappservicelagen och sjukvårdslagen, konstaterar gruppens ordförande Anu Autio.

 

Förberedande arbetet fortsätter

Arbetsgruppen gör en framställning om hur man i Nyland ordnar finsk- och svenskspråkiga socialtjänster på bas- och särskilt krävande nivå till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Under sommaren och hösten förbereder gruppen alternativ för hur tjänsterna och enheterna placeras, om flyttande av enheterna på basnivå till välfärdsområdena samt en plan om organiseringen av de svenskspråkiga tjänsterna.

I samband med förberedelserna samarbetar vi med projektet ’Kehitysvammaisten hoitopolut Uudellamaalla’ för att kunna garantera integrationen av hälsovården.

Arbetsgruppen gör ett förslag om organiseringen av tjänsterna senast i slutet av 2021. Enligt regeringens lagförslag gällande social- och hälsovården läggs de nuvarande specialomsorgsdistrikten ner och organiseringen av tjänsterna överförs att skötas av välfärdsområdena under 2022–2023.

 

Mer information:

Representant för västra Nyland, arbetsgruppens ordförande
Anu Autio, chef för funktionshinderservice, Esbo
tfn 043 825 9890
anu.autio@esbo.fi

Representant för Helsingfors
Katja Raita, chef för arbetet med personer med funktionsnedsättning, Helsingfors
tfn 050 593 0973
katja.raita@hel.fi

Representant för Vanda-Kervo
Chef för tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Minna Lahnalampi-Lahtinen
tfn 09 8392 0028
minna.lahnalampi-lahtinen@vantaa.fi

Representant för mellersta Nyland
Olli-Pekka Alapiessa, Chef för tjänster för personer med funktionsnedsättning
tfn 050 497 2430
olli-pekka.alapiessa@keusote.fi

Representant för östra Nyland
Irja Suhonen, projektchef
Utredningsprojektet för intensifierat samarbete inom handikappservicen i östra Nyland
tfn 040 185 6073
irja.suhonen@porvoo.fi

Senast uppdaterad 18.05.2021