Kehitysvammaisten erityisen vaativien terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelujen järjestämistä suunnitellaan osana sote-uudistuksen valmistelua

Kevään aikana työryhmä on määritellyt, mitkä kehitysvammaisten palvelut ovat erityisen vaativia palveluita, jotka tulevien hyvinvointialueiden tulisi järjestää yhteistyössä. Työryhmän ehdotuksen mukaan erityisen vaativia kehitysvammaisten palveluita ovat laitoshoito, kriisijaksot, kuntoutus- ja arviointijaksot sekä oikeuspsykiatrinen hoito. Näiden palveluiden tulisi työryhmän näkemyksen mukaan olla tulevaisuudessa terveydenhuollon palveluita, joihin ohjaudutaan terveydenhuollon arvion ja lähetteen kautta ja joiden valvonnasta vastaisi terveydenhuolto.

Sosiaalihuollon järjestämisvastuulle jäisivät uuden vammaispalvelulain nojalla erityisen vaativat asumispalvelut. Työryhmä on määritellyt erityisen vaativien asumispalvelujen sisällön henkilökunnan osaamisen, mitoituksen ja tilojen sekä toiminnan sisällön osalta.


Työryhmä huolissaan kehitysvammaisten terveydenhuollon palvelujen sääntelyn puuttumisesta

Sote-uudistuksen lakiesityksissä ei ole kerrottu, miten nykyisen kehitysvammalain säätelemää tahdosta riippumatonta erityishuoltoa, oikeuspsykiatrista hoitoa tai kehitysvammaisten terveydenhuoltoa jatkossa toteutetaan. Erityishuoltolain purkamisen yhteydessä tulisi arvioida paitsi vammaispalvelulain myös terveydenhuoltolain muutostarpeet, toteaa ryhmän puheenjohtaja Anu Autio.

 

Valmistelutyö jatkuu

Työryhmä tekee esityksen, miten Uudellamaalla järjestetään suomen- ja ruotsinkieliset perustason ja erityisen vaativan tason sosiaalipalvelut kehitysvammaisille ihmisille. Kesän ja syksyn aikana ryhmä valmistelee vaihtoehdot palvelujen ja yksiköiden sijoittumisesta, perustason yksiköiden siirrosta hyvinvointialueille sekä ruotsinkielisten palvelujen järjestämissuunnitelman.

Valmistelussa tehdään yhteistyötä Kehitysvammaisten hoitopolut Uudellamaalla -hankkeen kanssa, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio voidaan varmistaa.

Työryhmä tekee ehdotuksen palveluiden järjestämisestä ja niiden organisoimisesta vuoden 2021 loppuun mennessä.  Hallituksen sote-lakiesityksen mukaan nykyiset erityishuoltopiirit lakkautetaan ja palveluiden järjestäminen siirtyy hyvinvointialueiden järjestettäväksi vuosina 2022-2023.

 

Lisätietoa:

Länsi-Uudenmaan edustaja, työryhmän puheenjohtaja
Anu Autio, vammaispalvelujen päällikkö, Espoo
043 8259890
anu.autio@espoo.fi

Helsingin edustaja
Katja Raita, vammaistyön johtaja, Helsinki
050 5930973
katja.raita@hel.fi

Vantaa-Keravan edustaja
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
Minna Lahnalampi-Lahtinen
09 8392 0028
minna.lahnalampi-lahtinen@vantaa.fi

Keski-Uudenmaan edustaja
Olli-Pekka Alapiessa, Vammaisten palvelujen päällikkö
050 497 2430
olli-pekka.alapiessa@keusote.fi

Itä-Uudenmaan edustaja
Irja Suhonen, projektipäällikkö
Itä-Uudenmaan vammaispalvelujen yhteistyön tiivistäminen -selvitysprojekti
040 1856073
irja.suhonen@porvoo.fi

Viimeksi muokattu 31.05.2021