Omröstningsfasen för projektet för deltagande budgetering i Sibbo skärgård har tagit slut – de invånaridéer som ska genomföras är nu klara!

Vid omröstningsfasen fick Sibbobor fritt rösta på ett eller flera alternativ bland de 10 invånaridéerna. Varje idé fick en kostnadsberäkning före omröstningen. Invånarna kunde rösta på idéerna inom ramen för budgeten på 20 000 euro som reserverats för projektet.
Det var möjligt att rösta både elektroniskt och vid tre röstningsställen i Nickby, Söderkulla och Gumbostrand.

Idéerna om att utveckla rekreationsmöjligheterna i skärgården och förbättra tillgängligheten fick flest röster

Utgående från omröstningens resultat genomförs sammanlagt fyra idéer till projektet för deltagande budgetering 2023.

Invånaridén Idéns budget Antalet röster
Iståndsättning av grillplatser i skärgården 5 000 € 63
Fler förtöjningsplatser vid bryggorna i skärgården 3 000 € 36
Iståndsättning av Vilstrands brygga 10 000 € 29
Förbättring av tillgängligheten till skärgården 4 000 € 25
Non-stop förbindelsbåtstrafik i skärgården under en viss tid 6 000 € 24
Förnyande av kokskjulet på Östholmen 10 000 € 18
Dansbanedans på stranden 9 000 € 17
Lek-/motionsredskap till Norrkullalandet 10 000 € 13
Schackklubb 2 000 € 6
Bluesmusikevenemang i skärgården 7 000 € 3

Överlägset flest röster samlade idén ”Iståndsättning av grillplatser i skärgården”, som vann med 63 röster. Idén ”Flera förtöjningsplatser vid bryggorna i skärgården” kom på andra plats med 36 röster medan idén ”Iståndsättning av Vilstrands brygg” fick 29 röster och kom på tredje plats.

Efter de tre mest röstade idéerna hade 18 000 euro reserverats av den totala budgeten på 20 000 euro. Idén ”Förbättring av tillgängligheten till skärgården”, som fick näst flest röster, rymdes således inte inom den totala budgeten enligt den ursprungliga kostnadsberäkningen.

I detta skede utredde vi möjligheten att genomföra idén genom kostnadsdelning så att hela budgeten som anvisats för projektet skulle användas och att även den fjärde mest röstade idén också skulle kunna genomföras. Tillsammans med Idrottstjänster, som ansvarar för underhållet och iståndsättningen av rekreationsområden i skärgården, lyckades vi att fördela kostnaderna för de tre vinnande idéerna på det sättet att idén om förbättring av tillgängligheten till skärgården också kan genomföras inom ramen för projektet.

En närmare beskrivning av de idéer som ska genomföras hittar du genom denna länk.

Genomförandet av de vinnande invånaridéerna inleds snart, och målet är att färdigställa alla idéer före utgången av år 2023. Vi kommer att meddela om hur genomförandet framskrider på våra kanaler under sommaren och hösten.

Stort tack till alla som deltog i projektet för deltagande budgetering!

Senast uppdaterad 26.06.2023