Sipoon saariston osallistuvan budjetoinnin äänestysvaihe on päättynyt – toteutettavat asukasideat ovat nyt selvillä!

 

Äänestysvaiheessa sipoolaiset saivat äänestää vapaasti yhtä tai useampaa ehdotusta 10 asukasidean joukosta. Jokaiselle idealle oli asetettu äänestystä varten oma hinta-arvionsa. Äänestettäessä asukkailla oli käytettävissä ideoiden toteutukselle varattu 20 000 euron budjetti.

Äänestysmahdollisuus järjestettiin sekä sähköisesti että kolmella äänestyspisteellä Nikkilässä, Söderkullassa ja Gumbostrandissa.

Saariston virkistysmahdollisuuksien kehittämiseen ja saavutettavuuden parantamiseen liittyvät ideat keräsivät eniten ääniä

Äänestystuloksen perusteella toteutettavaksi vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin hankkeesta etenee yhteensä neljä ideaa.

Idea Idean budjetti Äänimäärä
Saariston grillipaikkojen kunnostaminen 5 000 € 63
Kiinnityspaikkojen lisääminen saariston laitureihin 3 000 € 36
Vilstrandin laiturin kunnostus 10 000 € 29
Saariston esteettömyyden parantaminen 4 000 € 25
Saariston non-stop yhteysalusliikenne määräajaksi 6 000 € 24
Östholmenin keittokatoksen uusiminen 10 000 € 18
Lavatanssit rannalla 9 000 € 17
Leikki-/kuntoiluvälineitä Norrkullalandetiin 10 000 € 13
Shakkikerho 2 000 € 6
Blues-musiikkitapahtuma saaristossa 7 000 € 3

Selvästi suurimman äänisaaliin 63 äänellä keräsi idea ’’Saariston grillipaikkojen kunnostus’’. Toisen sijan vei ’’Kiinnityspaikkojen lisääminen saariston laitureihin’’ 36 äänellä, kun taas kolmanneksi eniten ääniä keräsi ’’Vilstrandin laiturin kunnostus’’ 29 äänen turvin.

Kolmen eniten ääniä saaneiden idean jälkeen 20 000 euron budjetista oli varattuna 18 000 euroa. Seuraavaksi eniten ääniä kerännyt idea ’’Saariston esteettömyyden parantaminen’’ ei näin ollen alun perin mahtunut hinta-arvionsa puolesta käytössä olevaan kokonaisbudjettiin.

Tässä vaiheessa selvitimme mahdollisuutta idean toteuttamiseksi kulujen jakamisen kautta, jotta hankkeelle varattua budjettia ei jäisi käyttämättä ja myös neljänneksi eniten ääniä kerännyt idea saataisiin toteutettua. Yhteistyössä saariston virkistysalueiden hoito- ja kunnostustöistä vastaavan liikuntapalveluiden kanssa saimme jaoteltua kuluja kolmen eniten ääniä saaneen idean kesken siten, että myös saariston esteettömyyden parantamiseen kohdistuva idea voidaan toteuttaa hankkeen puitteissa.

Voit tutustua tarkemmin toteutettavien ideoiden kuvaukseen tarkemmin tämän linkin takaa.

Voittaneiden asukasideoiden toteutus saadaan käynnistettyä piakkoin ja tavoitteena on saada kaikki ideat valmiiksi kuluvan vuoden 2023 aikana. Tiedotamme ideoiden valmistumisesta kanavissamme kesän ja syksyn aikana.

Isot kiitokset kaikille osallistuvaan budjetointiin osallistuneille!

Viimeksi muokattu 26.06.2023