Omröstningen i projektet MittSibbo är färdig – nu är det klart vilka invånaridéer som ska genomföras!

 

Sibboborna fick rösta på sina favoriter bland 45 invånaridéer under tiden 21.3 –11.4.2022 Områdesvis segrade följande förslag i omröstningen:

Område 1: bl.a. Södra Paipis, Norra Paipis

En träkåta och bänkar till Norra Paipis idrottsplan, 16 röster.

Område 2: bl.a. Tallmo område, Mårtensby, Kyrkoby, Myras
Snöskoter för att dra upp skidspår, 45 röster.

Område 3: bl.a. Nickby, Nickby gård
Modernisering av Unkans skatepark, 56 röster.

Område 4: bl.a. Borgby, Hertsby, Ollkärr, Savijärvi
Nya lek- och motionsredskap på Borgby skolas gård, 10 röster.

Område 5: bl.a. Hindsby, Gesterby, Pigby
Utvidgning av återvinningspunkten i Hindsby, 31 röster.

Område 6: Box
Förbättring av trivsamheten på Boxby skolas gårdsplan, 23 röster.

Område 7: bl.a. Söderkulla, Eriksnäs, Massby
Förbättring av friluftsstigarna i Söderkulla: fler upplysta friluftsleder, 25 röster.

Område 8: bl.a. Hangelby, Träskby, Spjutsund, skärgårdens östra delar
Lekredskap till Salpar skolas gårdsplan, 24 röster.

Område 9: bl.a. Immersby, Västerskog, Majvik, Hitå, skärgårdens västra delar
Motionsredskap till Gumbostrands skola, 35 röster.

Du hittar fördelningen av rösterna mellan idéerna via den här länken.

Barnens och ungdomarnas röst hörs starkt i de vinnande idéerna i projektet MittSibbo. För det här ska ett stort tack riktas till ungdomarna i Sibbo, som har tagit sig an utmaningen och lämnat in fina invånaridéer och i många områden röstat fram till genomförandet sådana idéer som är förknippade med deras hobbyer. Över lag var idéer som stöder frilufts- och motionsaktiviteter framgångsrika i omröstningen. Utöver de idéer som ska genomföras kommer kommunen att i mån av möjlighet även beakta andra invånaridéer i sina planer för de kommande åren.

I vidareförädlingen preciseras detaljerna för genomförandet som ett samarbete

Som näst ska kommunens experter tillsammans med invånarna utveckla varje vinnande invånaridé till en slutlig form under maj-juni. Kommunen ger mer detaljerad information om hur utvecklingssamarbetet ska gå till inom en snar framtid. När invånaridéerna har färdigbearbetats tillsammans genomförs de av kommunen under år 2022.

Ett stort tack till alla dem som modigt deltog i MittSibbo-projektet och lämnade in idéer och röstade!

Du kan bekanta dig i detalj med projektet på webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar under denna länk.

Senast uppdaterad 22.04.2022