Omröstningen i projektet för deltagande budgetering #MittSibbo24 har startat!

I omröstningen får Sibbobor i alla åldrar rösta på upp till tre idéer efter eget val. Av de idéer som fått flest röster genomförs 1–2 vid de två objekten, ett i Nickby och ett i Söderkulla, som ingår i det deltagande budgeteringsprojektet. Idéerna genomförs i den ordning som röstningsresultatet bestämmer.
 
Omröstningen är öppen 13–27 maj 2024.
 
Du kan rösta med detta via en elektronisk blankett.

Alternativt kan du fylla i en pappersblankett vid SibboInfo kundbetjäningsställena i Nickby och Söderkulla.
 
Detaljerade röstningsinstruktioner och alla idéer som ska röstas om finns både på röstningsblanketterna och på projektets webbplats under denna länk.

Senast uppdaterad 13.05.2024