Nylands regionala samordningsgrupp föreslår för regionförvaltningsverket att evenemangsbegränsningar införs

Den regionala samordningsgruppen i Nyland föreslår för Regionförvaltningsverket i Södra Finland att begränsningar införs för antalet deltagare i allsångsevenemang som ordnas inomhus och antalet deltagare i offentliga tillställningar som ordnas inomhus i sådana delar av läktaren där det finns ståplatser. Antalet kunder ska begränsas till minst 50 procent av det normala antalet kunder. I fråga om ståplatser kan också en kraftigare begränsning vara motiverad för att risken ska kunna minskas. Det är inte nödvändigt att helt förbjuda allsångsevenemang eller användning av läktare med ståplatser vid offentliga tillställningar. Begränsningen ska gälla i en månad.

Om regionförvaltningsverket beslutar om begränsningar som gäller evenemang, har evenemangsarrangörerna möjlighet att befrias från begränsningarna genom att kräva coronapass av sina kunder.

”Enligt vår syn skulle de mer omfattande restaurangbegränsningarna som huvudstadsregionens samordningsgrupp föreslagit ha varit det primära och det mest effektiva sättet att stävja epidemin, men i avsaknad av skärpta restaurangbegränsningar anser vi att det är nödvändigt med begränsningar för evenemang i Nyland”, säger Jari Petäjä, ordförande för Nylands regionala samordningsgrupp och tf chefsöverläkare på HUS.

I största delen av kommunerna i Nyland är epidemin i spridningsfasen. Av Västra Nylands kommuner befinner sig endast Ingå, Karkkila, Kyrkslätt, Lojo och Sjundeå i accelerationsfasen.

På grund av att den specialiserade sjukvårdens och primärvårdens bärkraft äventyras, epidemiläget försämras och ökningen av vaccinationstäckningen saktar av, anser den regionala samordningsgruppen att det är nödvändigt att skärpa begränsningarna för att stävja epidemin.

 

Senast uppdaterad 12.11.2021