Ny hundpark planeras vid Tasträsket i Söderkulla

Målet med hundparken i Miiliområdet är att skapa en skogig och stimulerande miljö för hundar, som är väl anpassad till omgivningen och direkt kopplad till friluftslederna i området. Hundparken kommer att ha separata områden för stora och små hundar. Parken och områdena ska inhägnas med ett 1,60 meter högt staket.

Man planerar att lämna kvar rikligt med träd i hundparken, och ytskiktet ska i huvudsak bestå av skogsmark. Skogen erbjuder hundarna stimulans och ger skydd mot solen. Hundparken utrustas med bänkar, sopkärl och en anslagstavla. Parken får också belysning.

En illustration om planen för en hundpark.
Del av parkplanen. Klicka på bilden för att se planen i detalj.

– Intresset för en ny lättillgänglig hundpark har varit stort i Söderkulla. Miiliområdet valdes eftersom det är lätt att nå till fots och med bil, det ligger på ett lämpligt avstånd från bosättningen och det är beläget intill friluftslederna. Det är lätt att sticka sig in till parken när man rastar hunden, berättar kommunens trädgårdsmästare Kari Ojamies.

Hundparken i Miiliområdet ligger nära bostadsområdena Hassellunden, Tasträsk och Stenkulla och är belägen direkt intill friluftslederna i området. I närheten av hundparken finns också en officiell badplats för hundar.

I budgeten för år 2023 reserveras ett anslag på 90 000 euro för byggandet av hundparken. Det är meningen att byggarbetet ska inledas på hösten så att hundparken kan tas i bruk i slutet av året. Parkplanen kommer att läggas fram och kommentarer kan lämnas in om den under tiden under de närmaste veckorna.

Länkar:

Tekniska utskottets föredragningslista, hundparken i Miiliområdet
Framlagda gatu- och parkplaner

 

 

Senast uppdaterad 01.03.2023