Ny blankett och ansökan om skolskjuts i Wilma 15.3 – 30.4.2021

Sibbo kommun kommer att ta i bruk en ny blankett för skolskjutsansökan. Ansökan om skolskjuts kan göras från och med måndag 15.3.2021. Ansökan ska göras i Wilma och den hittas enligt stigen:

  1. Egen huvudsida (tre punkter)
  2. ”Ansökningar och beslut”
  3. mellanblad ”Alla”
  4. på högra sidan ”Gör en ny ansökan” (Ansökan om skolskjuts).

Som information redan nu, Skolskjutsbesluten kommer att finnas på samma vy på mellanbladet Beslut. Besluten görs under våren och försommaren. Beslutet syns också i Wilma då det gjorts. Obs! Det är inte möjligt att utarbeta ansökningar och läsa beslut i Wilma-applikationen. Se via webbläsaren.

Vyn i Wilma.

Ansökan om skolskjuts gäller:

  • förskoleelever vars skolväg överskrider 5 km eller vars skolväg bedöms som farlig väg (ansökan för ledsagarersättning)
  • elever i åk 1–3, vars skolväg överskrider 3 km
  • elever i åk 4–6, vars skolväg överskrider 5 km
  • elever i åk 7, vars skolväg överskrider 5 km
  • elever vars skolväg bedöms som farlig väg för elevens årskurs (Läs mer: koululiitu.fi farlig skolväg)
  • Här finns en noggrannare beskrivning av skolskjutsprinciperna (pdf)

Ansökan om skolskjuts gäller inte dem som har beviljats skolskjuts och där beslutet är i kraft, detta kan kontrolleras från Wilma. Beslut om skolskjuts finns i Wilma på fliken Beslut.

Observera att en skolskjutsrättighet som beviljas på grund av risken för farlig väg enligt en viss årskurs upphör om faran har varit den enda anledningen till skolskjutsen. Till exempel: en väg som bedöms vara farlig för en elev i första klass kanske inte längre är farlig för en elev i andra klass och då upphör skolskjutsförmånen för eleven vid utgången av första klass. Observera också att vid övergången från lågstadieskolan till högstadieskolan kan en elevs kilometersavstånd till skolan förändras och skolskjutsrättigheten dras in.

Ytterligare information:

www.sibbo.fi -> Mina tjänster
Servicenummer för skolskjutsärenden 09 2353 6018, vardagar klockan 12.00 – 13.30.
Med e-post: katja.eloranta@sipoo.fi  ­

Senast uppdaterad 16.03.2021