Nu får du veta vad ditt bibliotekslån är värt

Enligt bibliotekslagen ska det vara avgiftsfritt att använda, låna och reservera de allmänna bibliotekens egna material. Också största delen av de övriga bibliotekstjänsterna är avgiftsfria för användaren. Materialet och tjänsterna har förstås ändå ett ekonomiskt värde.

Nu publiceras en räknare i Helle-nätbiblioteket, med vilken man kan räkna ut det ekonomiska värdet för det biblioteksmaterial och de tjänster man som biblioteksanvändare använder. Lånekvittot visar också ”priset” på det material som lånats.

I Helle-Finna nätbiblioteket kan kunden från och med Helle-dagen välja vilka betalningar man betalar online. Tidigare kunde endast hela beloppet betalas på en gång. Från och med Helle-dagen kan man också annullera en reservation i nätbiblioteket som redan är under transport. Tidigare måste man meddela biblioteket gällande dessa. Denna funktion gäller dock inte om det redan har skickats ut ett meddelande till kunden om att reservationen har anlänt.

Helle-biblioteken har fått sitt namn efter en av de viktigaste utvecklarna av Finlands biblioteksväsende Helle Kannila, som föddes i maj 1896. Till Helle-biblioteken hör biblioteken i Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Ingå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Raseborg, Sibbo och Sjundeå.

Räknaren finns från och med 23.5 på adressen https://helle.finna.fi/Content/laskuri .

 

Senast uppdaterad 22.05.2023