Nickby social- och hälsostation betjänar trots vårdarstrejken – HUS-laboratoriet och koronatestningen i Sibbo lär stänga

-Enligt nuvarande information kommer strejken inte att omfatta hälsovårdscentralerna. Med andra ord kommer Nickby social- och hälsostation att betjäna Sibboborna också under vårdarstrejken. Strejken kommer dock att avsevärt försvåra och överbelasta laboratorieundersökningarna, röntgenundersökningarna och andra bilddiagnostikstjänster samt testningen av coronavirus. Fortsatt vård inom specialsjukvården kan också fördröjas, säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Arbetstagarorganisationernas strejk stänger en stor del av HUS anläggningar för laboratorie-, röntgen- och bilddiagnostikundersökningar, vilket kan leda till att dessa tjänster blir överbelastade. Redan bokade tider för screening av livmoderhalscancer kommer att skjutas upp till efter strejken utan separat meddelande till kunden.

Enligt de uppgifter som kommunen erhållit kommer HUS att stänga laboratoriet vid Nickby hälsostation helt och hållet. Samma gäller coronatestningen i Sibbo. HUS kompletterar informationen fortgående, aktuell information hittar du på HUS webbplats.

-Vi är medvetna om att många Sibbobor möjligen har en remiss för röntgenundersökningar av till exempel ben, lungor eller tänder. Vi hoppas att patienterna i mån av möjlighet söker sig till dessa undersökningar först efter strejken, om undersökningen inte är absolut brådskande, säger Kokko.

HUS sammanställer anvisningar och information om strejkens konsekvenser på sin webbplats på adressen hus.fi/sv/strejk.

 

HUS pressmeddelande:
Annullering av tider inleds på HUS till följd av vårdarorganisationernas strejk

Tehys och SuPers strejk börjar 1.4.2022 kl. 6.00. Därför måste man på HUS flytta nästan all icke-brådskande vård till efter strejken. Patienterna meddelas om avbokade tider via sms eller telefon.

-Från och med torsdagen 31.3 avbokar vi tider och informerar patienter om avbokningen via sms eller samtal.  Eftersom det är okänt hur länge strejken varar, avbokar vi tider efter hand. På grund av detta är det möjligt att avbokningen kommer först dagen före, berättar chefsöverläkare Markku Mäkijärvi.

På HUS webbplats hus.fi/sv/strejk kommer man att samla information om strejkens inverkan på patientvården samt patientanvisningar. Patienter uppmanas att svara på samtal från okänt nummer och lyssna på telefonsvararmeddelanden. Om patienten inte har fått information om avbokning per sms eller telefon från HUS, kan hen komma normalt till mottagningen.

Tillgången till tjänster inom HUS laboratorie-, röntgen- och bilddiagnostiktjänster är svag på grund av vårdarstrejken

Under arbetstagarorganisationernas strejk stängs en betydande del av HUS laboratorie-, röntgen- och bilddiagnostikenheter och på grund av detta överbelastas tjänsterna. Rusningen inverkar också på tillgången till brådskande undersökningar.

När Tehys och SuPers strejk börjar måste all icke-brådskande vård inom HUS flyttas till tiden efter strejken. På vardagar strävar vi efter att tillhandahålla samma brådskande service som under jourtid, dvs. till exempel under veckoslut. Också detta är mycket utmanande och för den tillgängliga vårdpersonalen och det är mycket sannolikt att det förekommer rusning inom många funktioner.

Tider bokade för laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar avbokas fr.o.m. 31.3 och patienterna meddelas om avbokningen antingen per sms eller samtal. Patienter uppmanas att svara på samtal från okänt nummer och lyssna på telefonsvararmeddelanden.

Då strejken börjar, kommer alla tider för screening av livmoderhalscancer att avbokas. Det meddelas inte separat om dessa inhiberingar av tider, varken per sms, e-post eller brev. Mer information om bokning av en ny tid på webbplatsen hus.fi/sv/screening-av-livmoderhalscancer.

Patienter med remiss för röntgen av skelett, lungor eller tänder uppmanas komma till undersökningen först efter strejken.

”En betydande del av våra laboratorier och röntgenenheter är stängda under strejken. Strejken kommer också att inverka på brådskande vård då rusning uppstår i tjänsterna.  Våra kunder uppmanas reservera ordentligt med tid då de kommer till undersökningen”, berättar Lasse Lehtonendirektör för diagnostik.

Mera information om vår avvikande verksamhet på HUS webbplats

På HUS webbplats hus.fi/sv/strejk finns samlat anvisningar och information om strejkens inverkan på verksamheten vid laboratorierna, röntgenenheterna, enheterna för klinisk fysiologi och neurofysiologi samt isotopenheterna. Också en del coronvirusprovtagningsställen är stängda.

På webbplatsen hittar du information om våra öppna och stängda enheter på kommun- och områdesnivå.

Under strejken är provtagningen vid sjukhusens polikliniker stängd. De betjänar endast jourpatienter.

Sjukhusens samjourer och Nylands Jourhjälp 116117 fungerar med bristfällig bemanning

Samjourerna för både vuxna och barn på HUS sjukhus fungerar med bristfällig bemanning. Vid jourerna vårdas endast patienter som kräver brådskande vård och vars vård över huvud taget inte kan vänta. Rusning och förlängda behandlingstider förväntas bl.a. på grund av begränsad undersökningskapacitet. Också telefontjänsten inom Nylands Jourhjälp fungerar med bristfällig bemanning och återuppringningstjänsten fungerar inte. Helsingfors Jourhjälp fungerar normalt.

Under den egna hälsostationens öppettider får man hjälp av den egna hälsostationen.

Vid livshotande nödsituationer ska man ringa 112. Man ska inte ringa det allmänna nödnumret i situationer där man inte får kontakt med andra tjänster.

 

Vi beklagar avbrottet i vår verksamhet som arbetskonflikten orsakar.

Senast uppdaterad 01.04.2022