Nickby gårds friluftstigs renovering på slutrakan

 

Då renoveringsarbeten slutförts erbjuder friluftstigen ett mångsidigt och kvalitativt närliggande rekreationsområde för Nickby tätorts nuvarande och kommande invånare. Idrottstjänsterna ansvarar tillsammans med Enheten för gator och grönområden för förverkligande av projektet.

Ombyggda och förnyade strukturer, stigar och konditionsutrustningar

Under sommaren har trappor och broar av trä längs friluftstigen enligt behov antingen renoverats eller ersatts. Samtidigt har stödkonstruktioner och räck i samband med trapp- och bropartier tillsatts för att underlätta rörlighet. Delar av stigar som ställvis varit i dåligt skick har förbättrats och gjorts mer användarvänliga med diverse underhållsåtgärder. Dessutom har den konditionsutrustningen som varit i dåligt skick invid skogsbryningen vid utekonditionsplatsen förnyats.

Renoverings- och förbättringsarbetet kring Nickby gårds friluftstig fortsätter ännu under hösten. Arbeten som utförs innefattar bland annat olika röjnings- och städningsarbeten samt jämnandet av stigytor. Dessutom kommer stigförbindelsen över åkern längs nuvarande skogsbryningen att flyttas en aning norrut, för att ge plats åt bostadsbyggområdet, som tecknats i detaljplanen.

Senast uppdaterad 06.08.2021