Nikkilän kartanon ulkoilupolun kunnostustyöt ovat loppusuoralla

 

Ulkoilupolun alueella tehtävien kunnostustoimenpiteiden valmistuessa ulkoilupolku tarjoaa laadukkaan ja monimuotoisen lähivirkistysalueen Nikkilän taajaman nykyisille ja tuleville asukkaille. Hankkeen toteutuksesta vastaa kunnan liikuntapalvelut yhdessä katu- ja viheralueyksikön kanssa.

Kunnostettuja ja uusittuja rakenteita, polkuja sekä ulkokuntoiluvälineitä

Kesän aikana ulkoilupolun varrella kulkevia puurakenteisia portaita ja siltoja on tarpeen mukaan joko kunnostettu tai uusittu. Samalla porras- ja siltaosuuksiin on lisätty liikkumista tukevia ja turvallisuutta edistäviä puisia kaiteita. Paikoin huonokuntoisia ja katkonaisia polkuosuuksia on paranneltu käyttäjäystävällisemmiksi erilaisin kunnostustoimenpitein. Lisäksi peltojen keskellä sijaitsevan metsäsaarekkeen ulkokuntoilupaikan huonokuntoisia kuntoiluvälineitä on uusittu.

Nikkilän kartanon ulkoilupolun kunnostus- ja parannustöiden viimeistely jatkuu vielä syksyn aikana. Luvassa on muun muassa erilaisia raivaus- ja siistimistöitä sekä polkupintojen tasaamista. Lisäksi nykyistä metsäsaarekkeeseen pellon poikki kulkevaa polkuyhteyttä on tarkoitus syksyn aikana siirtää tulevassa asemakaavassa osoitetun asuinrakentamisen tieltä hieman pohjoisemmaksi.

Viimeksi muokattu 06.08.2021