Mrec Investment Management bygger ett nytt logistikcentrum för 3PLogistiikka i Bastukärr, Sibbo

-Vi är glada att utvecklingen av nya projekt fortsätter i god takt. Vi har lyckats förhandla om överlåtelsen av tomten med Sibbo kommun och undertecknat hyres- och entreprenadavtal för det nya projektet, som styrs av ambitiösa ESG-mål från planering till genomförande, säger Elsi Luhtanen från Mrec IM.

-Alla parter har agerat proaktivt och öppet, vilket har möjliggjort en snabb tidtabell även för Sibbo kommun. Det nya logistikcentrumet kompletterar Bastukärrområdet väl och stärker ytterligare Sibbo kommuns positiva utveckling. Vi är också glada att kunna välkomna 3PLogistiikka till Sibbo, kommenterar Albert Andersson, samhällsdirektör i Sibbo kommun.

Ett långsiktigt hyresavtal enligt Green Lease-målen för ett logistikcentrum på 18 000 m² undertecknades med 3PLogistiikka Group Oy i oktober 2023.

-Vi har redan en tid sökt en lösning för vår kraftigt ökande efterfrågan och är nöjda att projektet med att bygga vårt nya logistikcentrum är i gång. Placeringen av centrumet i Bastukärr är utmärkt, eftersom den ligger i omedelbar närhet av centrala lager för dagligvarukedjor. Närheten till Nordsjö hamn säkerställer korta transportavstånd till sjöcontainrar, och e-handelsleveranser når snabbt en stor population, säger Jussi Örn, VD för 3PLogistiikka Group.

Byggandet, som hanteras av Tekova Etelä-Suomi Oy påbörjades i december 2023 och fastigheten kommer att vara klar i slutet av 2024.

-Det är glädjande att få genomföra projektet tillsammans med Mrec IM och 3PLogistikka. Som en stark expert inom logistikbyggande har vi kunnat lägga till mervärde i helheten. Detta har möjliggjort ett optimalt beaktande av användarens behov tillsammans med beställarens ESG-riktlinjer och budget, och resultatet är högkvalitativa skräddarsydda lösningar. För Tekova är projektet en fin fortsättning på samarbetet med Mrec IM, säger Jaakko Heikkilä, VD för Tekova.

Fastigheten genomförs enlighet med EU:s miljötaxonomi, med energiklass A, och BREEAM Excellent-certifiering söks för projektet. Mrec IM ansvarar för hela genomförandet av det nya projektet samt för förvaltningen av fastigheten efter dess färdigställande.

Byggandet har inletts

Byggandet av 3PLogistiikka Groups nya logistikcentrum har inletts. Den största satsningen i företagets historia är ett svar på Nylands och särskilt huvudstadsregionens betydligt växande förfrågan på externa logistiktjänster. Med logistikcentrumet, vars verksamhet inleds i början av år 2025, eftersträvas koldioxidneutralitet.

3PLogistiikka-koncernen, som erbjuder interna logistiktjänster, har vuxit cirka 20 procent per år under sin 10-åriga historia och betjänar kunder nuförtiden med nio logistikcentrum i sex olika städer i Finland och Estland. Den fortsatt starka tillväxten av förfrågan i huvudstadsregionen skapar en möjlighet för företaget att ta ett betydande steg framåt i tillväxten som en fortsättning på de befintliga verksamhetsställena i huvudstadsregionen.

-Vi är glada att projektet inleddes snabbt och att bygget är redan i god fart, konstaterar fastighetsprojektets ansvariga 3PLogistiikka Group Oy:s styrelseordförande Jussi Kammonen.

Centrumet är cirka 190 000 m3 stort och dess yta motsvarar till exempel cirka 300 padelbanor. Logistikcentrumets tekniska lösningar och utsläppsfria energikällor möjliggör för sin del den målsatta koldioxidneutrala verksamheten. Satsningen är positiv för Sibbo kommun, eftersom verksamhetsstället kommer att sysselsätta cirka 50–100 personer när det färdigställs.

3PLogistiikka betjänar i stor utsträckning olika aktörer, importörer och webbutiker inom handeln, byggbranschen och industrin.

Bild: Suunnitteluhuone Oy

Illustration över ett logistikcentrum. Parkerade bilar och lastbilar, byggnaden.

 

Senast uppdaterad 17.01.2024