Miili och Miiliområdet blir de nya namnen för bildningsbyggnaden och campusområdet i Söderkulla

Det lämnades in sammanlagt 36 olika namnförslag och 31 av dessa innehöll också motiveringar. Namnförslag efterlystes via kommunens officiella informationskanaler, bland annat på webbplatsen, och också via Wilma. Förslagen kunde lämnas in under tiden 10–28.5.2021.

Alla inkomna förslag skickades till kommunens namnkommitté för kännedom som sedan gav sitt ställningstagande om förslagen innan de behandlades i bildningsutskottet. Enligt namnkommittén skulle man till exempel kunna använda namnen Miilis hus eller Miilihuset och Fröken Miilis område eller Miiliområdet. Bildningsavdelningens ledning beslutade enhälligt föreslå bildningsutskottet namnen Miili och Miiliområdet eftersom de är korta och koncisa och fungerar både på finska och på svenska. Bildningsutskottet godkände förslaget.

Man letade efter ett nytt namn för byggnaden eftersom skolan har byggts ut och det gamla namnet ”Sipoonlahden koulu” inte längre beskriver användningen av byggnaden. I byggnaden verkar för närvarande bland annat Sipoonlahden koulu, Sipoonlahden esiopetus, Söderkulla skola, Söderkulla förskola, Sibbo institut, flera aktörer inom det fria bildningsarbetet samt andra grupper och föreningar. Efter att huset byggdes ut och verksamheten blev mångsidigare har det blivit ett tvåspråkigt multifunktionellt hus likt Nickby Hjärta. Skolans namn, Sipoonlahden koulu, förblir oförändrat men byggnaden heter nu Miili.

Samtidigt får hela campusområdet namnet Miiliområdet. På området finns skolor, daghem och fritidsfunktioner (sportplan, idrottshall, frisbeegolf, skateboardplats osv.) samt en kyrka och en restaurang.

Arbetet med att förnya byggnadens och områdets skyltar inleds efter sommaren.

Bild: Emil Widlund

Miiliområdet. Parkområdet, byggnader och parkeringsplatser syns bakom parken.

Senast uppdaterad 23.06.2021