Mårtensby skolas användningsutredning fortsätter efter samråd med kommuninvånare

Mårtensby skolas användningsutredning fortsätter efter samråd med kommuninvånare

Utredningen av Mårtensby skolas framtid har framskridit och nästa steg är att samla in kommuninvånarnas åsikt om vad utrymmet är lämpligt för. Skulle du vara intresserad av att använda utrymmet för en av dina verksamheter? Känner du till några grunder för att utrymmet inte är lämpligt för en verksamhet? Har du någon i åtanke som ännu inte har hört om utredningen? 

I detta skede av utredningen tar vi gärna emot all information. Utredningen fortsätter baserat på den information som senast erhållits 10.4.2023.

På vår hemsida Bildningstjänsternas servicenätutredning kan du hitta mer information om fastigheten och även instruktioner om hur du ska fylla i tabellen.

Vi arrangerar också en möjlighet för att komma och se lokalen. Vi ger mer information om detta på Sibbo kommuns webbplats.

Mer information: 

Kultur- och fritidkoordinator Elina Halla, Elina.Halla@sipoo.fi, 050 598 3083

Senast uppdaterad 20.03.2023