Lokaler att hyra i Söderkulla gård i Sibbo

Avsikten är att presentera de nya förslagen till hyresriktlinjer för tekniska utskottet i början av år 2021. Tills dess används byggnaden av kommunen och där görs underhållsarbeten. Dessutom arbetar enskilda kontorshyresgäster i byggnaden.

Är du intresserad av att hyra lokaler i Söderkulla gård?

I Söderkulla gård är det möjligt att bedriva olika slags företagsverksamhet. Läget är bra, det finns gott om parkeringsplatser och byggnaden har välfungerande lokaler. Lokalerna på första våningen lämpar sig väl för restaurang- och kaféverksamhet. Den andra våningen lämpar sig bäst för kontors- och mötesverksamhet. På tredje våningen finns rymliga bastu- och tvättrum samt en bastulägenhet. Dessutom finns det enskilda rum som lämpar sig för till exempel småföretagare och föreningar. Byggnaden har hiss.

Kommunen söker i första hand sådana aktörer som har möjligheter att förbinda sig till en långvarig verksamhet i byggnaden och skapa tjänster för kommuninvånarna där. Mer detaljerade hyresvillkor fastställs i de enskilda avtalen.

Om du är intresserad av att hyra lokaler i Söderkulla gård, vänligen kontakta Lokalitetsförvaltningens kundbetjäningschef Henna Martikainen. Det nya hyreskonceptet utarbetas för närvarande och vi ber er ta kontakt senast 30.11.2020. Vi kartlägger tillsammans ditt lokalbehov och bekantar oss vid behov med lokalerna.

Mer information:
Henna Martikainen
Kundbetjäningschef / Lokalitetsförvaltningen
Sibbo kommun
Telefon 050 383 0793
henna.martikainen@sibbo.fi

Senast uppdaterad 18.11.2020