Lokala företag och föreningar i Sibbo kan anställa unga med hjälp av sommarjobbssedlar

Kommunen erbjuder företag och föreningar som är verksamma i kommunen en möjlighet att ansöka om sommarjobbssedlar som används för att anställa ungdomar. Med hjälp av sommarjobbssedeln kan man anställa en ung person mellan 15 och 19 år för minst två veckor. Sommarjobbsedelns belopp är 300 euro för två veckors bevisade sommarjobb. Sommarjobbsedlarna betalas till den som anställer sommarjobbare för det bevisade sommarjobbet i november 2024.  

Företag och föreningar i Sibbo kan ansöka om sommarjobbssedlar via kommunens webbtjänst Mina tjänster (Mina tjänster -> Arbete). Ansökningstiden för sommarjobbssedlarna pågår 6.2–18.3.2024. Sedlarna delas ut vecka 12 mellan dem som lämnat in sin ansökan. 

För att sommarjobbsedeln ska beviljas ska lönens undre gräns vara 300 euro. Sommarjobbssedlarna har inte en övre gräns för lönen som betalas den unga. Sommarjobbaren och arbetsgivaren avtalar om lönen enligt det inom branschen gällande arbetskollektivavtalet beroende på arbetsavtalet och dess längd. Arbetsavtalet med den unga kan vara längre än två veckor och lönen kan vara högre än 300 euro. Sibbo kommun kan dock inte bevilja sommarjobbssedeln om den ungas arbetsförhållande inte är minst två veckor långt och om lönen inte är minst 300 euro. 

Arbetstider, närmare lön och lämpliga arbetsuppgifter beror på bl.a. den ungas ålder och planerade arbetsuppgifter. Sibbo kommun tar inte ställning till dessa vid beviljandet av sommarjobbssedeln. Arbetsavtalet ingås helt mellan den unga och arbetsgivaren. Mer information om anställning av en ung arbetstagare hittar du på Arbetsskyddsförvaltningens webbtjänst via denna länk. 

Den unga ska själv ansöka om en arbetsplats direkt bland de företagare som har beviljats sommarjobbssedlar. En förteckning över företag och föreningar som erbjuder sommarjobb publiceras på webbsidan för Sysselsättningstjänsterna i Sibbo kommun vecka 13 efter att sedlarna har delats ut. 

Mer information om sommarjobbssedlar fås av
Tf Sysselsättningschef Henna Piilo
henna.piilo@sibbo.fi / tfn 040 480 8529

Senast uppdaterad 30.01.2024