Lokala företag och föreningar i Sibbo kan anställa unga med hjälp av sommarjobbssedlar

Företag och föreningar kan ansöka om sommarjobbssedlar via kommunens webbtjänst Mina tjänster (Mina tjänster -> Arbete) senast 10.3.2023. Sedlarna delas ut under vecka 12 mellan dem som lämnat in sin ansökan.

Sommarjobbsedelns belopp är 300 euro för två veckors bevisade sommarjobb. Sommarjobbsedlarna betalas till den som anställer sommarjobbare för det bevisade sommarjobbet i oktober 2023.

Den unga ska själv ansöka om en arbetsplats direkt bland de företagare som har beviljats sommarjobbssedlar. En förteckning över företag och föreningar som erbjuder sommarjobb publiceras på sibbo.fi på den här sidan vecka 13 efter att sedlarna har delats ut.

Senast uppdaterad 16.02.2023