Paikallinen sipoolainen yritys tai yhdistys voi työllistää nuoren kesätyösetelillä

Kunta tarjoaa mahdollisuuden sipoolaisille yrityksille ja yhdistyksille hakea kesätyöseteleitä nuorten työllistämistä varten. Kesätyösetelillä voi työllistää 15–19-vuotiaan nuoren vähintään kahden viikon ajaksi. Kesätyösetelin arvo on 300 euroa todennetusta kahden viikon kesätyöstä. Kesätyöseteli maksetaan kesätyöllistäjälle todennetusta kesätyöstä marraskuun 2024 aikana.  

Sipoolaiset yritykset ja yhdistykset voivat hakea kesätyöseteliä kunnan verkkopalvelussa Omassa asioinnissa (Oma asiointi -> Työ). Kesätyöseteleiden haku alkaa 6.2.2024 ja haku sulkeutuu 18.3.2024 klo 15. Setelit jaetaan viikolla 12 seteliä hakeneiden kesken. 

Kesätyöseteleissä 300 euroa on palkkauksen alaraja kesätyösetelin myöntämistä varten. Ylärajaa nuorelle maksettavaan palkkaan ei ole kesätyösetelin näkökulmasta. Kesätyötä tekevä nuori ja työnantaja sopivat palkkauksesta alan työehtoja noudattaen, riippuen tehtävästä työsopimuksesta ja sen kestosta. Nuoren kanssa tehtävä työsopimus saa olla pidempi kuin kaksi viikkoa ja maksettava palkka voi olla korkeampi kuin 300€. Sipoon kunta ei kuitenkaan voi myöntää kesätyöseteliä, jollei nuoren työsuhde ole kestänyt vähintään 2 viikkoa ja siitä on maksettu vähintään 300€ palkkaa. 

Työajat, tarkempi palkkaus ja soveltuvat työtehtävät riippuvat mm. palkattavan nuoren iästä ja suunnitelluista työtehtävistä. Sipoon kunta ei ota näihin kantaa kesätyösetelin myöntämisen yhteydessä. Työsopimus on täysin nuoren ja työnantajan välinen. Lisää nuoren työntekijän työllistämisestä löytyy Työsuojeluhallinnon nettisivuilta tämän linkin kautta. 

Nuoren tulee hakea itse kesätyötä suoraan sellaiselta työnantajalta, jolle on myönnetty kesätyöseteli. Luettelo setelillä kesätyötä tarjoavista yrityksistä ja yhdistyksistä julkaistaan Sipoon kunnan työllisyyspalveluiden nettisivuilla viikolla 13 sen jälkeen, kun setelit on jaettu. 

Lisätietoja kesätyöseteleistä
Vs. työllisyyspäällikkö Henna Piilo
henna.piilo@sipoo.fi / puh. 040 480 8529

 

Viimeksi muokattu 30.01.2024